Ventilationsstudse i undertag

Home / Ventilationsstudse i undertag

Dette gør montage i undertaget lettere og hurtigere. Ventilationsstudsen har et ventilations- areal på cm². For fastlæggelse af det nødvendige antal ventilationsstudse se arbejdsvej- ledning.

Der skæres hul i undertaget med den medfølgende skabelon. Studsen føres ned i hullet, så undertag. Monier ventilationsstudse pr. Ventilering af tagrum og undertag sker bag tagrenden. Alternativt kan ventilationen etableres med ventilationsstudse i undertaget.

Undertag af træfiberplader. Mindst mm ventilations- åbning bag tagrende. Dog skal der ventileres ved kolde loftrum, hanebåndsloft og skunkrum jvf. Eksponeringsperiode op til.

Overlægget imellem undertag og skotrendes forkant og bagkant klæbes med tag- og undertagsklæb, type 01. Bærelægte til samling af undertag i kip monteres mellem spær. Dette er en stor fordel, da det ofte viser sig umuligt at komme til at eftermontere ventilationsstudse udefra.

IcoAir er lavet af vulkaniseret termoplastisk gummi, hvilket sikrer en lang levetid i kombination med . Det anbefales altid at anvende isolerede rør fra de indvendige rum. FORSæNKET SKOTRENDE VED KIP. Skotrendemateriale føres over kip. Alle samlinger skal klæbes og have min.

Tegltage har oftest haft en hældning på ca. Tage med så høj rejsning bliver i dag ofte udnyttet til beboelse m. Her kan det være en god ide at oplægge et undertag i forbindelse med en tagomlægning eller. En lavere taghældning gør et undertag mere . De to undertagsflader stødes og fastgøres til affaset gratplanke på gratspæret.

Samlingen tætnes med en undertagsstrimmel, som klæbes med striber Isola Fugemasse på hver side. Der monteres ventilationsstudse imellem hvert stikspær. Kip ventileret undertag. Isokraft undertag føres min.

I bagkant føres kraven under afvandingsrend en. Afvandings- rende monteres. Krave bukkes omkring og ind i renden. Montage af ovenlys foretages efter oven- lys-leverandørens anvisninger. I ventilerede undertage skal ventilation af undertag mellem stikspær sikres med ventilationsstudse.

Både ved nybyggeri og renovering giver utætte undertage ofte anledning til omfattende fugtproblemer, der kan resultere i nedbrydning af tagkonstruktionerne som følge af råd og svamp. Skaderne er som regel kostbare, idet . Trykimprægneret afstandslister. Rygningsplanke fastgjort til lægter med tildannede beslag (ikke vist på billedet). Illustration med alle tegningspåskrifter. Leveringstid: 1-arbejdsdage.

Icopal er Europas førende leverandør af produkter til beskyttelse af bygninger og konstruktioner, herunder især tagløsninger. Modtager du nyheder fra Icopal? Er du interesseret i løbende at bliv opdateret med nyheder, relevante tips, inspiration .