Tilbud gasfyr installation

You are here: Home - Без рубрики - Udsyring af varmeveksler


Udsyring af varmeveksler

Normalt renser – afkalker – udsyrer – vi varmevekslere på stedet og uden at skille dem ad. Vi renser dine varmevekslere på stedet uden at skille dem ad. Det sparer dig tid og penge.

Vi fjerner alle former for belægninger. Afsyring af varmeveksler.

Jeg står for at skulle afsyre rustfri rørvarmeveksler og rustfri pladevarmeveksler kobberloddet. Jeg er kommet frem til, at der kan anvendes salpetersyre max 65gr. Varmevekslere skal afsyres ca. En varme veksler der ikke har været renset i mange år kalker til.

En til kalket veksler leverer mindre varme fra primær siden til sekundær side (centralvarme). Et tegn på at veklseren er . Samme princip i varmevekslere og varmvandsbeholdere. Det er den samme kemiske proces, der gør sig gældende i de varmevekslere og varmvandsbeholdere, som er opsat i den almindelige beboelse og i virksomheder rundt omkring i det ganske land.

Ligesom husholdningsapparaterne kalker de . Vi kan kontaktes: Mandag – Fredag: 07:- 16:00. Vi udfører service i tidsrummet: Mandag – Fredag: 07:- 16:00. Løbende vedligeholdelse forebygger fejl og minimerer driftsstop.

En varmeveksler , der ikke har været renset i mange år kalker til. Belægninger forringer varmeoverførelsen, og systemets effektivitetsgrad aftager. Driftsomkostningerne stiger bl.

Rensning og afsyring af varmevekslere. Hvis I får renset og afsyret jeres varmevekslere , undgår I slam, smuds, pakningsrester og stenbelægninger i varmevekslerne. Desuden opnår I energibesparelser. Hvis beholdere eller vekslere tilkalker, falder trykket på det varme vand og beboerne kan ikke få noget varmt . For pladevarmevekslere og vandvarmer med gennemstrømning . En kedel eller en varmeveksler som har fået belægninger eller andre urenheder, vil oftest have glæde af udsyring.

Ved udsyring anvendes forskellige kemikalie typer, alt efter opgave. Det kan være min veksler ikke fungerer helt godt på ferskvandssiden. Udsyring kan anvendes til rørsystemer, tanke, kedler mv.

Er det noget med udsyring ved at koble den til et bad via cirkulati. Luk for afspæringsventilerne til vandvarmeren og tøm . Systemets effektivitetsgrad aftager og at trykket falder pga. Helt generelt hvor meget varme skal en varmeveksler kunne tage?

Mangler trykket på det varme vand eller er det kun lunkent, trænger din varmeveksler sandsynligvis til en afkalkning. Hos os får du afkalket din varmeveksler hurtigt og til en rigtig god pris – som er inklusive moms! Vi afmonterer din varmeveksler og sætter den til afkalkning til en specielmaskine på vores værksted. Kalkstensopløser til: Stål, kobber, galvaniserede og fortinnede emner.

Føler du, at du har for lidt varme eller varmt vand og fornemmer du samtidig, at det bliver gradvist værre, så kan det skyldes, at snavssamleren på dit anlæg er tilstoppet af snavs og urenheder fra fjernvarmevandet.