Tilbud gasfyr installation

You are here: Home - Без рубрики - Tilskud til faskine


Tilskud til faskine

Hvis man investerer i et regnvandsanlæg også kaldt faskine , kan man søge om et tilskud. Lær her hvordan du gør. Per Rasmussen stod overfor en forventet udgift på 70. Men en alternativ løsning sparede ham 62.

Læs her, hvordan han gjorde. Vidste du også, at der kan gives tilskud til etablering af en faskine?

Spildevandskomitéen i Danmark har udgivet en rapport, der giver et bud på, hvor megen regn vi kan forvente i fremtiden. Rapporten peger på, at en regnmængde, som i dag statistisk set forekommer én gang hvert 100. I mange tilfælde kan du få tilskud , når du vælger at etablere en regnvandsfaskine. Etablering kræver tilladelse fra kommunen. Faskine til udledning af regnvand på egen grund.

Plastmo Faskinen har markedets største sideareal, hvilket placerer den på en klar 1. Du kan derfor nøjes med en mindre faskine og mindre jord skal graves og bortskaffes! Du sparer således både tid og penge.

Du kan lade tagvand og vand fra veje, grusarealer eller græs sive ned i en faskine. Det kræver dog, at jordbunden er egnet til det. Du skal søge lov, før du etablerer.

Skal du nedsive regnvandet på din egen grund ved hjælp af faskine o. Her kan du læse om etablering af spildevandsanlæg og faskine , og finde relevante ansøgningsskemaer. Regeringen fastholder strategien med at belønne lokale faskiner, selv om det samfundsøkonomisk er billigere og mere effektivt at etablere større kloakker. Forskere fra DTU har påvist, at det er en forkert strategi at lade parcelhusejere frakoble afløbssystemet og lave en faskine i egen baghave.

Dette kan du læse mere om nedenfor. Herfra kan vandet langsomt sive gennem faskinen og videre ned i undergrunden og vandet skal ikke afledes til afløb eller kloak. På illustrationen ovenfor kan du se, hvordan en typisk faskine ser ud . Hvis du vil have gode råd til hvordan du håndtere regnvand eller søger om faskine skal du kigge på gladsaxe.

Du kan også på denne side finde oplysninger om hvordan du søger tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Offentligt tilskud til faskine. Hvis du ønsker at etablere en faskine eller på anden vis vil håndtere dit regnvand på egen matrikel, og i den forbindelse ønsker at søge delvis refusion af tilslutningsbidrag, skal du kontakte HOFOR. En forudsætning for tilbagebetaling er . Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvan hvor der er egnede jordbundsforhold.

Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker reduceres.

Tagvand nedsives i en faskine. Faskiner kan derfor være et godt miljømæssigt alternativ til kloakering, fordi regnvandet bliver til grundvand i stedet for at blive ført til kloak. På den måde er nedsivningsanlægget med til at øge grundvandsdannelsen.

En faskine er i princippet et hulrum i jorden, hvor tagvandet siver ud gennem faskinens. Læs mere om, hvordan regnvand kan nedsives på egen geund i en faskine i Anvisning for . Der er flere eksempler på, at du kan få tilskud til at etablere en faskine. Københavns Energi giver eksempelvis et tilskud , hvis du får etableret en faskine. Det er en forudsætning for at få dette tilskud , at du bor i et område, som er fælleskloakeret, . Med en faskine laves et hulrum i jorden, hvor regnvandet kan sive ud gennem bund og sider til den omkringliggende jord. Hvad skal jeg overveje?

Hvis du overvejer at etablere en faskine på egen grun skal du være opmærksom på følgende lovmæssige og vejledende krav: Faskiner skal overholde følgende afstandskrav:. Må alt regnvand nedsives? Der gives som udgangspunkt tilladelse til nedsivning af tagvand i faskine overalt i Allerød Kommune med undtagelse for tagmaterialer af zink, . Et faskine kan bruges til at nedsive regnvand. Faxe kommunen kan give tilladelse til etablering af faskine til regnvand.

Det er ejer, der fortæller om sine erfaringer med anlægget.