Sløjfning af brønd pris

Home / Sløjfning af brønd pris

En individuel pris , tilpasset brønden eller boringens diameter og dybde. Vi ordner alt det praktiske . Anledningen er, at kommunen har igangsat en kampagne med det formål at beskytte grundvandet, og derfor skal ubenyttede brønde og boringer sløjfes. De udgør nemlig en risiko for forurening af . Brøndboring – Væk med de gamle private brønde.

Men skærpede miljøkrav til sløjfning af gamle, private brønde kræver oftest, at du tager kontakt til en brøndborer. Vejledning i sløjfning af brønde og boringer. Når din ejendom er blevet tilkoblet en almen vandforsyning, skal du umiddelbart efter sørge for, at brønden bliver sløjfet efter gældende regler: ​. Brøndvæggen skal fjernes til en dybde på mindst m. Brøndens bund skal oprenses og rengøres. Det er vigtigt at få sløjfet gamle og ubrugte brønde og boringer, så de ikke forurener drikkevandet.

Sløjfning af gamle brønde.

Autoriseret brøndborer. Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at brønde og boringer, hvor indvindingerne til det væsentlige er erstattet af en anden vandforsyning, skal sløjfes. Prisen for sløjfning vil afhænge af boringens dybde og dimension. Kontakt en brøndborer for oplysning om priser. VEJEN KOMMUNE: Selv om en gammel ubrugt brønd måske ser uskyldig ud – så kan den være med til at forurene grundvandet.

Nu er der mulighed for at få sløjfet sin gamle drikkevandsboring . GRUNDVANDSSAMARBEJDET I VORDINGBORG KOMMUNE. Den danske drikkevandsforsyning er unik. Vores drikkevand kommer fra regnen – som filtreres gennem jorden – og ender som grundvand.

Grundvandet pumpes op af vores vandforsyninger, som . Ubenyttede brønde og boringer virker som en åben forbindelse fra jordoverfladen til grundvandet, som vandværkerne indvinder vand fra. Når en brønd eller en boring . Rundt omkring på gårdspladser, marker og i haver står der mange gamle ubenyttede brønde og boringer. Selv om de virker uskadelige, har det vist sig, at brøndene kan medfører en risiko for forurening af det rene grundvand – og dermed også for drikkevandet.

Hvem kender et godt og billigt firma som kan sløjfe en brønd til rimelig pris.

Jeg har lige købt hus og vil nu gerne ha det ordnet inden jeg tager på. Det betyder, at de første ansøgere kan få 4. Det er derfor vigtigt, at brønde og boringer, der ikke benyttes mere eller skal nedlægges, sløjfes af en autoriseret brøndborer efter gældende regler. I ubenyttede brønde og . Ubrugte brønde og boringer udgør en forureningsrisiko og skal derfor sløjfes.

Kommunen har afsat 100. Det er dig som grundejer, der har ansvaret for det – og Vandfax kan hjælpe dig. Brug blanketten på denne side til anmeldelsen. Blanketten kan efter sløjfningen også udfyldes, underskrives og indsendes af brøndboreren til kommunen.

Кеш Схожі Перекласти цю сторінку I Danmark udfører private brøndborerfirmaer borearbejdet, når der skal bores i jordlagene efter drikkevan råstoffer, jordvarme, geotekniske boringer m. Jævnfør Bekendtgørelse om boringer og brønde på land er firmaerne pligtige til at udtage jordprøver fra det opborede materiale. Mindst een for hvert geologisk lag og . Drikkevand får man i dagens Danmark udelukkende fra grundvan og her i Aalborg kommune pumpes grundvandet som oftest direkte ud i vore vandhaner. Da vi gerne vil fortsætte med denne praksis, arbejder vi på at beskytte grundvandet mod forurening.