Tilbud gasfyr installation

You are here: Home - Без рубрики - Skimmelsvamp temperatur


Skimmelsvamp temperatur

Temperaturen i huse passer perfekt til skimmelsvamp. Jo højere temperatur , jo hurtigere vokser svampene. Ved temperaturer på grader og derunder går væksten i stå. Hvorfor kan skimmelsvamp. Сохраненная копия Похожие Перевести эту страницу Endelig kan kombinationer naturligvis forekomme.

Også temperaturen har betydning.

Nogle typer kan vokse ved lave temperaturer ( 5-graders C) . De er fælles om at kunne udnytte organiske materialer som fødekilde. I vinterperioden har vi fået mange henvendelser angående soveværelser og hvilken temperatur man egentlig bør holde. Mange foretrækker at sove koldt, gerne med åbne vinduer.

Problemerne med skimmelsvampe opstår når den lave temperatur resulterer i at vægge og inventar er fugtige over . Du kan holde luftfugtigheden nede i hjemmet ved at følge disse gode råd: 2. Sørg for at lufte godt ud – lav gennemtræk i boligen 5-minutter flere gange dagligt. Du skal være ekstra omhyggelig med .

Ny temperatur – og fugtighedsmåler. For høj fugtighed og for lav tem- peratur er en farlig cocktail. Det er en kendt sag, at det er vig- tigt at udlufte sin bolig. Alle ved også, at temperaturen i boligen ikke må være for lav.

For lav tem- peratur og for høj fugtighed giver grundlag for dannelse af skim- melsvamp. HVORDAN SLIPPER DU AF MED DET? Det mest effektive våben mod skimmelsvamp i boligen er at lufte godt og grundigt ud – tre gange om dagen i vinterhalvåret – og holde en temperatur på grader i alle rum.

Om sommeren er problemet ikke så stort, da åbne vinduer og døre sikrer et højt luftskifte. Mange bliver syge uden at vide hvorfor – for skimmelsvamp ligger på lur i alle boliger. Tidligere på året blev flere beboere i rækkehuse i Hvidovre så syge af skimmelsvamp , at de blev indlagt på hospitalet.

HOLD EN JÆVN TEMPERATUR – Hold den samme temperatur i alle rum i hjemmet. Og så snart, der er fugt og organisk materiale som støv, tapet eller træ til stede, kan skimmelsvamp leve og vokse. Sænk temperaturen i soveværelset om natten.

Du kan dog godt natsænke temperaturen i soveværelse til grader uden risiko for skimmelsvamp , . Kondens opstår når fugtig luft afkøles til en temperatur , der er lavere end dugpunktet. Ved kuldebroer i dårligt isolerede vægge eller i tagkonstruktioner. Dug på vinduesruder, der ofte er det koldeste sted i rummet.

Hold temperaturen i alle boligens rum på mindst grader. Skimmel i tagkonstruktion. Ellers risikerer du problemer med fugt og skimmelsvamp.

En aften med mange gæster i dit hjem, får som regel temperaturen i din stue til at stige betydeligt. Jo flere mennesker, jo højere luftfugtighed. Undgå skimmelsvamp – tag temperaturen på din bolig. Når vinteren kommer, er det tid til at tænde for varmen i stuerne. Med det følger, at vi logisk nok holder vinduer og døre mere lukkede end normalt, og i et rum som soveværelset lader vi måske helt være med at varme op.

Vi gør det selvfølgelig for at spare på . Forebyg skimmelsvamp – sådan får du et sundt indeklima. Flere gange om dagen med gennemtræk. Mens du laver ma bør emhætten køre. Tør aldrig tøj i rum uden mekanisk ventilation. Hold så vidt muligt samme temperatur i alle rum.

Men i virkeligheden er der måske nærmere tale om en form for fungi – i daglig tale kaldet svamp eller skimmelsvamp. Alt efter art, temperatur og materiale påbegynder . I folderen kan du læse om, hvordan du undgår skimmelsvamp. Folderen indeholder også information om, hvordan du kan. SÅDAN UNDGÅR DU SKIMMELSVAMP.

Høj luftfugtighed i boligen kan skyldes manglende opvarmning, for lidt udluftning eller at du tørrer tøj indendørs. Hvis skimmelsvampen er opstået som følge af forkert brug af boligen, har du selv pligt til at fjerne den. Det er derfor vigtigt, at du gør grundigt rent, lufter godt ud og holder samme temperatur i alle rum.