Tilbud gasfyr installation

You are here: Home - Без рубрики - Skema til aflæsning af el vand og varme


Skema til aflæsning af el vand og varme

Jeg sad en aften og legede lidt med et skema til aflæsninger af: Vand , Varme og ELDet endte med at kunne. Hent skema til kontrolaflæsning af målere. Dit forbrug af vand og spildevand bliver afregnet efter de målere, som er på dit forbrugssted (adresse). En måler kan blive defekt, og i sådanne tilfælde er der som regel ikke andre muligheder end at skønne forbruget i . Dato, VARME – Energimåler, EL , Vand , Bemærkninger.

Temp ind o C, Temp ud o C, Temp afkøl. Det er en rigtig god ide løbende at følge med i sit forbrug af vand og varme. Så har man god mulighed for at gribe ind fx ved unormalt stort forbrug. Herunder kan du hente et skema til notering af aflæsninger af dit fjernvarme- og vandforbrug. Du kan vælge at downloade skemaet i pdf format til udskrivning.

Forbrugs aflæsnings skema Varme – El – Vand. Wh, M , Fremløbs temp. Sidste års sidste aflæsning , Sidste års sidste aflæsning. Udfyld B Udfyld C Udfyld . Skema til aflæsning af målere. Måler nr: Placering: Måler type: El.

Periode mellem aflæsninger. Dette excel-ark kan bruges til aflæsning af målere i forbindelse med natrundering. Der ligger nemlig megen god fysik- og matematiktræning samt tilegnelse af viden om energi og miljø i at have ansvaret for optimering af husets fjernvarmeforbrug.

Download aflæsningsbog. Vi har udviklet en aflæsningsbog i Microsoft Excel, hvor du løbende kan indtaste dit forbrug af el , vand og fjernvarme og dermed få et . Regneark til aflæsning af energiforbrug. Der skulle vel ikke være een der har et regneark der kan bruges til indtastning af energiforbrug og efterfølgende lave beregninger af disse og som vil sende en kopi til mig varme (olieforbrug) el og vand eller som nemt kan ændres til dette. På den måde opdager du også, hvis der er uregelmæssigheder, f. Den letteste måde at følge forbruget er på vores app.

Ikke kun af hensyn til miljøet og ressourceforbruget, men også til din egen betaling af for- bruget. Vand- og varmeanlægget fungerer normalt problemfrit, men en ventil kan blive defekt, en måler kan svigte, eller en utæthed kan opstå. Så selvom det er sjældent, der opstår problemer, er det absolut . Med aflæsningsskemaet i hånden har du en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af el , varme og vand. Det kan være en stor fordel både økonomisk og miljømæssigt. Skulle der opstå fejl på fx en vand – eller varmeinstallation, kan det hurtigt blive en dyr affære, hvis den ikke opdages i tide.

Sørg for, at alle radiatorer er åbne i. Derfor – lidt varme på hele tiden. Det er en god idé at følge dit forbrug og aflæse målerne mindst hver 14. Du skal melde fraflytning med mindst tre dages varsel, så vi kan nå at standse køb og levering af el. Cool er der nogle som mangler et . Det er også muligt at se mere detaljeret information som forbrug år til dato, forbruget i . Følg dit månedlige forbrug af el , vand og varme i Din Selvbetjening. Gå til Din Selvbetjening . Du kan også sammenligne dit forbrug med tidligere års forbrug.

Har du spørgsmål til dit elforbrug, kan du kontakte. Vi ønsker dig god fornøjelse. Bruger du strøm om natten?

Кеш Перекласти цю сторінку Du får skemaer til at holde styr på dit energiforbrug.