Regneark el vand varme

Home / Regneark el vand varme

Jeg sad en aften og legede lidt med et skema til aflæsninger af: Vand , Varme og ELDet endte med at kunne. Det er godt nok ikke freeware, men Excel regneark er fremragende. Så kan du endda få kurver, så du kan sammenligne flere . Eksemplet er knyttet til artiklen om Excel-Word Brevfletning under Makroer.

Filerne skal udpakkes og skabelonen skal gemmes i Words normale skabelonbibliotek. IT-værktøj med regneark til beregning af nøgletal og diagrammer der viser, hvordan det står til med forbrug af varme , el , vand samt affaldsmængder i alle typer boliger og boligområder.

Statens Byggeforskningsinstituts grønne regnskab er bygget op over et MS Excel regneark , der frit kan downloades her fra siden. Regneark til aflæsning af energiforbrug. Der skulle vel ikke være een der har et regneark der kan bruges til indtastning af energiforbrug og efterfølgende lave beregninger af disse og som vil sende en kopi til mig varme (olieforbrug) el og vand eller som nemt kan ændres til dette.

Caroline Pennell – These heights. Uovervejet overforbrug af vand , varme og el tæller sammen over hele året og det kan mærkes, når regningen tvinger dine hårdt tjente basseører op af. Det er takket være dette regneark , kombineret med aktiv styring af forbruget, at vores forbrugsudgifter ligger betydeligt under selv lavtforbrugende familier. Jeg har i en anden sammenhæng meddelt, at brugerne vil få mulighed for at downloade et regneark til beregning af udgifter i forbindelse med forbrug af vand og elektricitet.

Da det er vanskeligt at gøre disse filer tilgængelige på denne side, har jeg nu fået en god ven til at lægge den ud på vedkommendes . Vi har udarbejdet et regneark , som din virksomhed kan anvende til afstemning og kontering af el – og vandfakturaen, herunder den del af afgiften, der kan godtgøres.

Det er en rigtig god ide løbende at følge med i sit forbrug af vand og varme. Eller du kan downloade skemaet som Excel regneark. Søger et eller andet genialt (og nemt) program der kunne lave diagrammer mv.

Læg dit budget, der viser pengestrømmen på din konto. Jeg havde på min gamle telefon en udmærket app til overvågning og registrering af mit villa-forbrug af el , vand og varme , men denne er ikke længere på. Vi ønsker dig god fornøjelse. Har du spørgsmål til dit elforbrug, kan du kontakte.

Bruger du strøm om natten? Skolens forbrug af el , vand og varme. Få Excel til at beregne 1) gennemsnit for januar, februar osv. Dette søjlediagram er lavet i. RE: Søger excel-ark til regnskab for solcelleanlæg.

Hej CRJ1Nej det er ikke rigtigt, jeg har bare været venlig og lagt et regneark op som jeg har fundet i en anden tråd. Skulle der opstå problemer omkring et forbrug, er det kun det førte aflæsningskort , der kan dokumentere uregelmæssigheden. Vi har lavet et aflæsningsskema i Microsoft excel regneark , hvor du både kan indtaste for varme , el og vand. Energi, Energieffektivitet, energikilder( varme og el ), energi overvågning, dagslys,orientering , sol,skygge, tempratur iforhold til sol, vind m. Jordudnyttelse, jordkvalitet, beskyttelse af eksist .