Regler for stålskorsten

Home / Regler for stålskorsten

Desuden skal din skorsten også altid være tilgængelig for fejning med en sikker adgang, for ellers må skorstensfejeren faktisk ikke bruge den. Det kan du læse mere om her i vores artikel, der forklarer dig reglerne om skorstensfejning. Se også andre artikler om regler for brændeovne: Prøvningsattesten og Underlaget eller . Gør-det-selv montering. Montering af brændeovne og skorstene er meget nemt!

Det kræver ingen autorisation og alle må gøre det. Vi anbefaler at nedenstående monteringsvejledning læses grundigt igennem inden montering . Du behøver ikke at søge kommunen om en byggetilladelse, hvis du vil opføre en ny skorsten. Men du har pligt til at orientere kommunen om skorstensbyggeriet.

Når du opfører en skorsten , skal skorsten og røgrør etableres på en sådan måde,. Skorstensfejning бер. Nedlæggelse af skorsten бер. Krav til nye skorstene – Brændefyringsportalen braendefyringsportalen.

Кеш Схожі Перекласти цю сторінку Her er det bestemt, at aftrækssystemet fra brændeovne – det vil sige rørsystem og skorsten – skal udføres, så røggassen udledes lodret. Desuden skal skorstenen have en sådan højde, placering, udformning og lysningsareal, at der bliver tilfredsstillende trækforhold i skorstenen, og at røgudledningen ikke giver gener for . Inden du udvælger og monterer din nye brændeovn, skal husets faciliteter være opdateret og klar til det nye møbel. Inden du monterer din nye brændeovn eller pejs skal du tjekke op på din eksisterende skorsten. Især gælder det om at holde den rigtige afstand til brændbare materialer og at anvende og placere. Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du påbegynder monteringen af din nye skorsten.

Er der tvivlsspørgsmål vedrørende de gældende regler , anbefaler vi, at du kontakter din forhandler eller den lokale skorstensfejer. Pilleovne kan kræve eget aftræk ! Man skal også huske at . Ved tvivlspørgsmål vedrørende de gældende regler og krav for opstilling, kontakt din forhandler eller den lokale skorstensfejer. EU-standarden for stålskorstene betegnes . Klassificering Ø- Ø1mm.

Før du går i gang med opstillingen af din nye skorsten , er det vigtigt, at du læser monteringsanvisningen nøje igennem. Kontakt din forhandler eller den lokale skorstensfejer ved tvivlspørgsmål vedrørende de gældende regler og krav for opstilling. Nye regler for stålskorstene.

De velkendte MK godkendelser er blevet udfaset for de skorstene der overholder EU standarden og derfor kan CE mærkes. Dette vil give en større. Tilbud på stålskorsten. Som hovedregel skal alle . Der er specielle regler for montering af skorsten , når skorstenen passerer etageadskillelser og lignende, hvor afstand til brandbart materiale skal overholdes for at få en godkendelse af skorstensfejeren.

Så spørg hellere den lokale skorstensfejer inden arbejdet påbegyndes hvis der lidt tvivl, så der ikke kommer ubehagelige . Hvis aftrækssystemet – det vil sige rørsystem og skorsten – fungerer dårligt, gør fyringsanlægget det også. Formålet med reglerne er at medvirke til, at en skorsten etableres med en tilstrækkelig højde til, at. Brændeovnsbekendtgørelsens regler om aftrækshøjder er indført for at. Med en rustfri stålskorsten fra TermaTechs er der både tænkt på træk, montage, design og isolering. Stålskorstenen er skabt til at opfylde de gældende krav og regler for moderne brændeovne og passer perfekt til det danske vejr.

Den sørger nemlig for at skabe det nødvendige træk. Til nye tætte huse har vi udviklet et unikt. Q: Må jeg sætte en brændeovn til en skorsten hvortil der i forvejen er emhætte fra mit køkken?

Emhætten giver overtryk i skorstenen når den er i drift, hvilket giver risiko for dårlig forbrænding og evt. Se afsnittet forneden om skorstenens højde.