Tilbud gasfyr installation

You are here: Home - Без рубрики - R600a kølemiddel


R600a kølemiddel

Hjælp til dig som slutbruger i beslutningsprocessen frem mod investeringen i et fremtidssikret, miljøvenligt køleanlæg. R600a Nettovolumen: 4gram. De mest anvendte kølemidler af disse typer er p. Typebetegnelsen HC står for HydroCarboner (kulbrinter) og angiver molekylernes indhold af . Hvilket af de følgende kølemidler går under betegnelsen HFC?

Professionel leverandør til isobutan R600A C4Hkølemiddel til høj og medium temperatur applikationer. Vi tilbyder dig konkurrencedygtig pris og god service, og vi forventer at købe vores kvalitetsprodukter. Velkommen til at høre citatet med os. HFC er erstattet af naturlige kølemidler , som består af stoffer, der i forvejen findes og omsættes i naturen.

Varmepumpens kølemiddel er naturligvis af meget stor betydning for konceptet. Servicerbar, SNV reservedele. Isobutan er et lavtryks kølemiddel med lave mætningstryk og en.

Reparationer skal udføres af en autoriseret installatør. Overhold derfor følgende advarsler: Kontakt forhandleren eller leverandøren med det samme, hvis du . Har bøvl med mit amerikaner køleskab elektriker siger den mangler gas og det er typen r600a der er på anlægget ville blive taknemmelig hvis nogle kendte en. Hvis der mangler kølemiddel er der jo utæt, en påfyldning vil vil være det samme som at pisse i bukserne for at holde varmen. We sincerely hope you can give us an opportunity to provide you and be your best partner! Dette skab indeholder er brændbart kølemiddel, sørg derfor for god ventilation omkring skabet.

Brug ikke elektrisk værktøj inden i skabet. En eksplosion forårsaget af en gnist kan forårsage ildebrand eller forbrændinger. KUN FOR SKABE MED R600A KØLEMIDDEL ! Juryen bag Elforsk-prisen fastslår i sin begrundelse, at vinderprojektet rummer ‘alle elementer’: Der er tænkt helhedsorienteret i udviklingen af den nye impulskøler, energifor- bruget reduceres væsentligt, designet er bru- gervenligt . Enhver reparation på dette skab skal udføres . Kas- serede køleskabe bør isoleres fra åben il og forbrænding er forbudt.

Fjern al emballage før brug, inklusive bundplade, skumpuder og tapestrimler indeni;. Rengør køleskabets yder- og . Er opstillingsrummet for lille, kan der i tilfælde af en lækage i kølemiddelkredsløbet opstå en antændelig gas-luft-blanding.

Oplysningen om kølemiddelmængden findes på typeskiltet i apparatets indre. Lempelsen træder i kraft den 1. Afgiftens størrelse på det enkelte stof er i udgangspunktet bestemt på grundlag af stoffernes drivhuseffekt sat i forhold til CO2-afgiftssatsen. Stoffernes drivhuseffekt måles i GWP-værdier (Global Warming Potential).

Кеш Схожі Перекласти цю сторінку Undgå at beskadige kølekredsløbet. Der henvises til den medfølgende folder angående tippebeslaget for at undgå risiko på grund af, at apparatet er ustabilt. Køleskabet kan indeholder brændbart isobutan kølemiddel. Apparatet skal installeres i overensstemmelse med installationsanvisningerne, . IKKE egnet til anvendelse i systemer, der indeholder hydro-fluorcarbon kølemidler – som f.