Opsætning af solceller

Home / Opsætning af solceller

Efter at markedet for salg af solceller er vokset markant, er der kommet et større fokus på kvaliteten og ikke mindst den rigtige montering af solcelleanlægget. I den forbindelse har Teknologisk Institut udarbejdet en vejledning til, hvordan solceller bliver korrekt monteret. Placeringen og monteringen af solceller er vigtig. For placeringen og monteringen er altafgørende for dit udbytte af solcellerne.

Tjek din bolig: Bør du anlægge solceller ? Сохраненная копия Похожие Перевести эту страницу Ved integration af solcellemoduler i bygningen, skal du være opmærksom på ventilation omkring solcellerne.

Manglende ventilation omkring solcellerne giver en øget driftstemperatur og reducerer solcellernes ydelse. Husk også at tjekke, om der evt. Se hvordan et solcelleanlæg bliver monteret af X-Sol Danmark. I øjeblikket eksploderer salget af solceller til private hjem.

Alene i år er der registreret mere end 25. Det er ejeren af ejendommen, der er ansvarlig for, at gældende lovgivning overholdes i forbindelse med opsætning af solceller. Selvom solcelleanlægget måske ikke kræver en byggetilladelse, kan de godt være omfattet af anden lovgivning som eksempelvis lokalplaner, tinglyste servitutter, byplanvedtægter, . Opsætning af solceller kræver at flere ting tjekkes inden du går i gang med arbejdet. Det er dit ansvar at sikre dig, at anlægget er i overensstemmelse med gældende .

Er huset fredet eller bevaringsværdigt? Eller omfattet af en fredning? Vejledning om regler for opsætning og anvendelse af solceller og solfangeranlæg i Holbæk Kommune. Pjecen gælder både i byzone . Er der bestemmelser i . Hvad skal jeg være opmærksom på? Går du med planer om at montere solceller eller solfangere på dit tag, så skal du undersøge om der gælder eventuelle regler eller bestemmelser inden du går i gang med projektet.

Ved ikke synlige anlæg kan der tillades hø- jere lysrefleksionsværdi. Fredede, bevaringsværdige og historiske bygninger. I enkelte lokalplaner eller byplanvedtægter kan der dog være bestemmelser som begrænser mulighederne. Der kan kun meddeles dispensation i de tilfælde, hvor det er i . Nogle anlæg kræver tilladelse, andre gør ikke.

Afhængigt af, hvor stort dit anlæg er og, hvor du bor, kan det . Med et solcelle- eller solfangeranlæg kan du mindske udgiften til el og varme. Læs mere om opsætning af solcelle – og solfangeranlæg her. Energistyrelsens ”vejledende udtalelse om byggesagsbehandling ved . Deltageren kan beregne og montere den rigtige befæstning på tagflader og facader for opsætning af solceller.

Deltageren kan selvstændigt foretage installation af solcelleanlæg, enten som Standalone løsning eller som nettilsluttet løsning. Firmaet har flere certifikater, bl.