Tilbud gasfyr installation

You are here: Home - Без рубрики - Olietank sløjfning


Olietank sløjfning

Alle private olietanke skal være typegodkendte, og fristerne for sløjfning efter en vis årrække skal overholdes. Har du den ikke selv, har kommunen muligvis en kopi. Sådan finder og sløjfer du en nedgravet olietank груд. Så meget koster det at skrotte oliefyret вер.

Hvordan finder du ud af, om.

Кеш Схожі Перекласти цю сторінку Ved installering af en olietank er der desuden en række krav til rør m. Dem kan du læse i olietankbekendtgørelsen. Flytning af olietanken. Nedgravede olietanke må ikke flyttes. Vejledning og anmeldelse når du vil sløjfe din olietank.

Ophør af brug af olietank. Eventuelt restindhold i tanken og rør skal fjernes.

Påfyldningsstudsen skal afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted. Har du en gammel olietank du ikke kender udløbsdatoen på? Læs mere her om hvornår det er tid til sløjfning af olietank. Sløjfning og bortskaffelse af olietank.

Olietanke, der ikke længere bliver anvendt, skal tømmes for olie og blændes af, så man ikke kan fylde olie på igen. Du kan også vælge at fjerne tanken eller grave den op, efter den er tømt for olie. Når arbejdet er udført skal du sørge for at indsende en afmelding af tanken.

Vi syner alle nedgravede tanke ved sløjfning. Du skal tømme tanken helt for olie og slam. SLØJFNING AF OLIETANKE.

Hvis du graver tanken . Inden du sløjfer din olietank , skal du sørge for, at tank og rør tømmes for olierester. Etablering og sløjfning af olietank. En overjordisk olietank må gerne flyttes. Husk at underrette Rebild Kommune.

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR.

Erklæring om sløjfning af olietank. Vedrørende ejendommen beliggende . Når din olietank ikke længere er i brug, skal den sløjfes. Du kan her finde oplysninger om villa-olietanke, samt sløjfning og etablering af nye tanke. Når du ikke længere anvender din olietank , skal den tages ud af brug og sløjfes.

Ved sløjfning af en olietank skal tanken tømmes for olie. Herefter skal påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken blændes af, så der ikke kan fyldes olie på igen. Når Gentofte Kommune har modtaget besked om, at en olietank er blevet sløjfet, vil BBR blive opdateret og . Udskiftning og sløjfning af olietanke. Blanket til anmeldelse af olietanke. Kommunen kan også påbyde din olietank sløjfet, hvis . Når en olietank tages ud af brug eller har overskredet sløjfningsterminen skal den sløjfes.

Anmeldelse af sløjfning af olietank. Vejnavn: Husnummer: Postnummer: By: Matrikel nr. Der kører i en række kommuner pt. Endvidere kræver mange købere foretaget en forureningsundersøgelse ved gamle nedgravede olietanke eller en opgravning af tanken inden køb af ejendommen.

Overjordisk, indendørs. Erfaringsmæssigt ser vi tit . Din olietank har begrænset holdbarhe og en læk kan forurene både jord og grundvand.