Tilbud gasfyr installation

You are here: Home - Без рубрики - Olietank levetid


Olietank levetid

Skal min olietank udskiftes? Derfor er der fastsat regler for, hvornår små olietanke skal udskiftes. Undgå katastrofen i form af en lækkende olietank ved at følge reglerne om, hvornår . Læs her, hvornår din olietank skal køres til skrot.

Plasttanke anses for at have en levetid på år, hvorefter de også skal sløjfes. Hvordan finder du ud af, om.

Der er indført skærpede regler for olietankes levetid. Hvis fabrikationsåret på din olietank ikke kan fastlægges, skal tanken også tages ud af brug. I mangel af tankattest kan anmeldelsespapirer for olietanken bruges til at fastlægge, hvornår tanken skal tages ud af brug. Information om egen olietank kan findes i byggesagsarkivet, . Det er i Bygnings- og Boligregisteret registreret, at der findes en aktiv olietank på din ejendom – se adressen på bagsiden af dette brev.

Det følger af olietankbekendtgørelsen, at små tanke (tanke under l) har en begrænset levetid , se tabellen. Miljøstyrelsen vil derfor informere dig om, at din tank . Når tanken bliver for gammel, er tanken ulovlig, og du er ikke længere forsikringsdækket, hvis din tank er utæt. Din olietank har en begrænset levetid.

Overskrider din tank sløjfningsterminen, er tanken ikke kun ulovlig, men forsikringsdækningen ophører også, så du ikke længere er dækket, hvis tanken skulle blive utæt og . Hvor kan man se olietankens levetid. Du kan se alderen på din olietank på et mærkeskilt på tanken, hvor tankens fabrikationsår er angivet. Mange overjordiske tanke har dog ikke et mærkeskilt fastmonteret, da det ikke var et . Bliver den sløjfet rigtigt? Er din olietank for gammel?

Bliv klogere på de vigtige forholdsregler der er, når du har en olietank. Terminer for sløjfning og forsikring. En villaolietanke har en begrænset levetid , . Derfor skal du følge en række regler, når du skal sløjfe din gamle olietank. Olietank – sådan gør du.

Der er fastsat sløjfningsterminer for tanke, som kan rumme mindre end 6. Sløjfningsterminen udgør tidspunktet for, hvornår tanken senest skal være taget ud af drift. Tankens levetid afhænger af dens alder og type. Se hvor lang levetid din olietank har i boksen til højre. Læs mere om vores ståltanke, tankbekendtgørelsen og de retningslinier og lovmæssige krav, man skal overholde når man har en olietank i ejendommen. Alle olietanke har en begrænset levetid.

Jo ældre en tank er, desto større risiko er der for et olieudslip. Det er desuden lovpligtigt at sløjfe nedgravede tanke, der er mere end år gamle.

Tal med din kommune om evt. Hvis du ejer af en olie- eller dieseltank skal du være opmærksom på, at tanken er omfattet af en række regler for at mindske risikoen for forurening og lækage fra tanken. Det er vigtigt, at din tank opfylder reglerne af hensyn til den lovpligtige forsikringsordning, som findes for . Har du en privat olietank under 6. Det er grundejerens ansvar at sikre sig, at olietanken ikke bliver for gammel eller på anden måde overtræder loven.

Byggematerialet fx stål eller plast. Du skal undersøge: Fabrikationsdatoen. Overjordisk eller nedgravet . Uanset om din olietank er til opvarmning af din bolig eller til brug i din virksomhe så er der er en række regler, du skal være opmærksom på. Husk at vedhæfte tankattesten, som du modtager fra tankleverandøren. Tankattesten er et bevis på, at tanken er godkendt af Miljøministeriet.

Vær opmærksom på: at det ikke længere er lovligt selv at installere tanken. Installationen af tanken skal foretages af en særlig sagkyndig. Køb aldrig en ny olietank , .