Tilbud gasfyr installation

You are here: Home - Без рубрики - Olietank fjernelse


Olietank fjernelse

En lækkende nedgravet olietank kan komme til at koste en formue, hvis olie forurener grunden. Læs, hvordan du kan fjerne tanken. Сохраненная копия Перевести эту страницу Sløjfning og bortskaffelse af olietank. Du kan også vælge at fjerne tanken eller grave den op, efter den er tømt for olie. Når arbejdet er udført skal du sørge for at indsende en afmelding af tanken.

DMR kan hurtigt og effektivt foretage en forureningsundersøgelse ved den nedgravede olietank eller sammen med en entreprenør foretage en opgravning af tanken og.

Det kan være forskelligt fra kommune til kommune. Ved fjernelse af olietank , uanset om det er en overjordisk eller nedgravet olietank , skal du . Fjernelse af restindhold. Ifølge olietankbekendtgørelsen skal ”eventuelt restindhold i anlægget fjernes” i forbindelse med sløjfning af en olietank. Med dette menes, at der efterfølgende ikke er noget indhold tilbage af be- tydning. Hvis du har mistanke om at din olietank er utæt eller for gammel, så er det en god idé at få udført en sløjfning eller måske helt en fjernelse af tanken.

Alternativet til at fylde olietanken med sand er at grave den op og fjerne den helt. Har du ofte problemer med driften af din olietank , kan det skyldes, at der ligger for meget slam i bunden af tanken.

Det stopper filtrene og forhindrer tilførslen af olie. En tømning af olietank og fjernelse af bundslam giver din olietank nyt liv. Når du sløjfer din olietank , har du pligt til at indberette det til din kommune. HVORNÅR SKAL EN OLIETANK SLØJFES?

Din olietank skal sløjfes: □ Når olietanken er blevet for gammel. Se aldersgrænserne for olietanke i tabellen. Før køb af et parcelhus, hvor der befinder sig en olietank , bør man være opmærksom på, om man som ny ejer af ejendommen kan blive mødt med et krav om sløjfning eller udskiftning af tanken ganske kort tid efter sit køb af ejendommen. Omkostningerne for at fjerne en nedgravet olietank på behørig vis.

Særligt for sløjfningen af nedgravede olietanke. Her skal både tank og rørforbindelser graves op og fjernes fra ejendommen. I forbindelse med fjernelse af tanken fra ejendommen skal man sikre, at der ikke sker spild på jorden.

Derfor skal du følge en række regler, når du skal sløjfe din gamle olietank. Olietank – sådan gør du. Skal du sløjfe en olietank ? Dette skal du anmelde til Silkeborg Kommune. Hvis dit hus opvarmes med olie, har du enten en olietank stående eller nedgravet på din grund.

Det er dit ansvar at sikre dig, at din tank er lovlig og overholder gældende regler.

Nu går den ikke længere. Når sneen er væk, kan husejerne beholde skovlen i hånden og fortsætte med at grave. Alle tanke, der er mere . Jeg har lige været med til at fjerne en olietank hos naboen og der fik han at vide den skulle være åben, d. Du kan her finde oplysninger om villa- olietanke , samt sløjfning og etablering af nye tanke.

Hvis du tager en tank varigt ud af brug, skal tanken sløjfes. Anmeldelsesskema til olietank. Du skal udfylde en anmeldelse ved etablering, sløjfning eller fjernelse af olietanke.

For at anmelde olietanke skal du bruge selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø. Byg og Miljø guider dig igennem anmeldelsesprocessen og sørger for at hjælpe dig med at få de korrekte oplysninger og .