Olie priser stiger

Home / Olie priser stiger

Olieprisen stiger og falder dagligt, men hvor stor en del af prisen fastsætter olieselskabet selv? Få svaret her, og se alle de faktorer der påvirker olieprisen. Ifølge Per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet, kan benzinpriserne falder yderligere de kommende dage og uger, hvis ikke prisen på olie stiger. Dette her vil betyde stigende priser , og det vil helt sikkert hjælpe de amerikanske producenter.

Vi kan se en øget produktion i USA og en stigning i eksporten for at fylde hullet fra Opec, siger energimarkedsanalytiker ved Ponderosa Advisors Sarp Ozkan til Reuters. Højkonjunkturen var således én drivkraft bag prisstigningerne på olie og fødevarer, men da højkonjunkturen viste sig at være baseret på en finansiel kunstig boble, der brast med det amerikanske boligmarkeds kollaps og udløste recession, faldt efterspørgslen med ét og dermed også de globale priser på . Dette skyldes, at når prisen stiger på olie , ændrer det efterspørgslen efter forskellige. I EU er det primært raps, der. Og endelig er inflationsforventningerne aftaget efter faldet i olieprisen – både herhjemme og i euroområdet.

Et af Nationalbankens overordnede formål er at sikre stabile priser. Det indebærer, at priserne hverken stiger eller falder for hurtigt. Lavere oliepriser styrker økonomien for stort set alle andre end dem, der tjener deres penge på at fremstille eller sælge olie.

Under en lang række forudsætninger er en tommelfingerregel, at de statslige indtægter fra Nordsøen stiger med 2-2½ mia. Men hvis udbuddet af olie med højt svovlindhold til opvarmning er lille og lagrene i forvejen er små – ja, så stiger prisen på fyringsolie. Endelig kan udbud og efterspørgsel og dermed olieprisen påvirkes af, at finansieringsselskaber går ind og laver fremtidige investeringer i olie på baggrund af forventninger om markedets . I sådanne tilfælde kan efterspørgslen overstige udbuddet, og det resulterer i stigende priser. Verdensøkonomien Verdensøkonomien påvirker også prisen på råolie. Når økonomien er stærk, stiger forbruget, og det samme gør priserne.

Skatter og afgifter udgør også en betydelig procentdel af pumpeprisen på brændstof i . Importpriserne falder, mens danskproducerede varer stiger i pris. Producentprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske. Det ses, at husstandenes nettoydelse til det offentlige stiger med alderen indtil.

Hvis nu efterspørgselen efter olie stiger , så stiger prisen på olie. Når prisen på olie stiger , så stiger prisen på benzin, fyringsolie, flybenzin (og derfor priser på flybilletter) etc. Når disse ting stiger , så vil forbrugerne opleve at de har færre penge til rådighe da de skal bruge flere penge på benzin.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster 5dollar tirsdag morgen mod 5mandag eftermiddag. Den amerikanske referenceolie, WTI, koster på samme tid 5dollar. Brent olie fra Nordsøen er steget med pct. Ifølge FN steg de globale fødevarepriser med pct. De stigende priser har ført til oprør blandt storbyernes fattige arbejdere i Indonesien og Egypten, hvor de høje priser slår bunden ud af økonomien i . I morgen stiger prisen på benzin og olie.

OK Benzin meddeler, at selskabet i morgen hæver priserne med øre pr. Priser stiger : Amerikansk olieledning er eksploderet En olieledning i den amerikanske delstat Alabama er eksploderet, hvilket har forstyrret forsyningen af olie til den amerikanske østkyst.