Nrgi pris pr kwh

Home / Nrgi pris pr kwh

Med Stabil el får du strøm til stabile priser , da prisen er et gennemsnit af en række mindre indkøb. Når du er overflyttet til det nye kundesystem hos NRGi Elsalg, skifter produktet navn til NRGi Privat Flex. Der er kun tale om et navneskifte. Produktet fortsætter uændret.

Er du kunde hos NRGi Elsalg, og har du ikke foretaget et aktivt valg af elprodukt, har du produktet Basis el.

I betaler en fast pris pr. Wh – uanset hvordan markedsprisen på el udvikler sig i aftaleperioden. Herudover kan du sammenligne priser på kWh tværs af postnumre. Alle tariffer og abonnementer er oprettet i DataHubben pr. Tariffer og abonnementer.

Se de billigste og dyreste landsdækkende priser her. Slanketips til din elregning.

Her kan du bevæge dig rundt i en virtuel udgave af dit hjem og få gode elsparetips – rum for rum – og se, hvor meget det er muligt at spare. Alle besparelser er beregnet ud fra et gennemsnitligt forbrug. Kunder med et årligt el-forbrug under.

Wh årligt i elopvarmede helårsboliger. Elsparetarif NRGi Net . FASTPRIS EL år – Øst for Storebælt. Netselskabet Radius i københavnsområdet og NRGI Net i Østjylland er de første netselskaber, der gradvist går over til at opkræve en højere pris for at transportere strøm i visse timer omkring. Det blev fyldigt omtalt i weekenden og betyder en betaling på hele 8øre pr.

Eventuelt fjernaflæsning. Kommerciel el, fri el: Elhandelsselskabets produkt. Leverandøren skal udmelde en fast pris pr kvartal, og denne skal godkendes af Energitilsynet.

Lokal nettarif: Det lokale netselskabs egne tariffer for transport af elektricitet, energirådgivning, mm. NRGi ejer det lokale netselskab på . Bjarne Hammer har tegnet huset. Bygninger med samme formål bruger typisk 1kWh pr.

Eltransportbetaling Energinet. Offentlige forpligtelser (PSO). I alt pris uden afgifter. Du får automatisk el fra det lokale elnetselskab, men du kan godt vælge et andet elhandelsselskab. Elafgift til staten – betales per kWh.

NRA03T – Rabat på nettarif A lav – NRGi AS – NRGi. Prisliste – Gældende pr.