Nilan eftervarmeflade

Home / Nilan eftervarmeflade

Nilan Vandvarmeflade (eftervarme) til Nilan varmegenvindingsanlæg. Leveres med frosttermostat, ventil og temperaturføler. Nilan elvarmeflade (eftervarme) kW, Ø1mm for Comfort CT1med CTS602-automatik, komplet med termostater. Her på siden finder du billige varmeflader til varmegenvindingsanlæg.

Ved hjælp af et forvarmelegeme sikres det, at der ikke dannes is i modstrømsveksleren ned til -°C.

Den modulerende forvarmeflade anvender kun den energi, der er nødvendig for at holde varmeveksleren fri for is. Den energi, der anvendes i forvarmefladen er ikke spildt. Det er et gennemtestet aggregat, der er produceret i mere end år med løbende optimeringer, hvor der er lagt vægt på lavt energiforbrug, nem brugerbetjening og vedligeholdelse. Derfor er der serviceadgang fra begge sider. VPL er til dig, der ønsker ventilation med højeffektiv varmegenvinding og komfort varme og komfort køl.

Derudover anvendes energien fra udsugningsluften til opvarmning . Energien fra udsugningsluften overføres til indblæsningsluften via modstrømsveksleren, hvor de to luft- strømme passerer hinanden, uden at komme i direkte kontakt. Passer til: Comfort 450.

Elvarmefladen installeres i luftfordelingssystemet. Anlægget kan desuden forsynes med ekstra tilbehør som f. Med en eftervarmeflade kan man styre temperaturen i tilluften (indblæsningen) uafhæng. Jeg har fået et Nilan comfort 3med fugtstyring. Det er blevet monteret af et ventilationsfirma, men jeg har selv isoleret anlæget. Nilan Eftervarmeflade kW Comfort 4ø200mm.

Køb Nilan varmegenvinding hos Privatgrossisten. T4: Afkast- og afrimningsføler. Energien i udsugningsluften genvindes og overføres til indblæsningsluften via en modstrømsveksler. Aggregatet kan leveres med en eftervarmeflade , så der også på de koldeste vinterdage kan.

Sundt indeklima året rundt. Certificeret til brug i passivhuse. Ventilation med varmegenvinding.

Med en el- eftervarmeflade kan temperaturen på luften, der blæses ind i boligen, øges yderligere. El-eftervarmefladen er til indbygning i kanalsættet. COMFORT CT1BY NILAN.

Kapacitet – Eftervarmeflader (tilbehør CTS602). Comfort 300LR vist med tilgang til primær side (veksler) og tilslutning mod højre. El- eftervarmeflade inkl.

Vendes 180°, hvis tilslutning mod venstre ønskes. Danfoss vandvarmeflade. Elektrisk forvarmeflade EL-PH til frostsikring af ventilationssystemet. Monteres i kanalsystemet på udeluftsiden (indtag). CTS 602-styringen og 2V-forsyning.

I varmefladen er indbygget dobbelt beskyttelse med . Styringen af Comfort 3sker med tilhørende CtS 6betjeningspanel, der tilbyder en lang række funktioner, fx menustyret betjening, ugeprogram, tidsstyret filtervagt, justering af ventilatorhastighe bypass om sommeren. VENTILATIONSLØSNINGER BY NILAN. Temperaturvirkningsgrad.