Tilbud gasfyr installation

You are here: Home - Без рубрики - Nedgravede olietanke


Nedgravede olietanke

Derfor kan det kræve lidt af et detektivarbejde at opklare, om der ligger en gammel olietank gemt på din grund. Tjek om din grund er forurenet груд. Skrotning af gamle olietanke січ. Reglen er, at nedgravede glasfiberbelagte ståltanke på under 6. Tanke med indvendig korrosionsbeskyttelse skal dog først udskiftes efter år.

Vær opmærksom på, at det ikke var . Oprindeligt var fristen for udskiftningen af olietankene den 31. Det handler om nedgravede ståltanke, . Man bør under alle omstændigheder kraftigt overveje at betinge købsaftalen af, at en forureningsundersøgelse omkring den nedgravede olietank falder tilfredsstillende u således at man ikke ”arver” en olieforurening fra sælger. Der er set eksempler på, at gamle usløjfede tanke har forårsaget forurening, . Vi købte i december et hus hvor de var to nedgravede olietanke.

Begge tanke var sløjfet stod der i bbr og dette gav derfor ikke anledning til bekymring. Da vi nogle måneder senere fjerne nogle planter i et bed finder vi påfyldningsstud og udluftningsrør til den ene olietank. Uddrag af Bekendtgørelse nr. Konstateres der forurening i forbindelse med sløjningen skal Furesø Kommune, . En olietank skal kunne aldersbestemmes. Hvornår skal en nedgravet olietank udskiftes ? Hvis dette ikke er muligt er tanken ulovlig, og du har pligt til straks at sløjfe olietanken.

Hvis du kender tankens alder, så sørg for at sløjfe den inden den bliver for gammel. I bestemmelserne indgik en års overgangsperiode, og den sidste af de gamle olietanke skulle derfor nu være sløjfet eller renoveret. Det betyder imidlertid ikke, at vi blot kan glemme de underjordiske . Sløjfning betyder, at olietanken tømmes, afblændes, evt. I forbindelse med sløjfning foretages en forureningsvurdering.

Erfaringer viser, at især fyringsolietanke, såvel overjordiske som nedgravede , kan give kraftige jordforureninger. Grundejer er selv ansvarlig for tanke på boliggrunden. Du kan læse mere om villaolietanke herunder. Anden nyttig information om olietanke.

Nedgravede olietanke må ikke flyttes. Til disse tanke er der ikke altid udfærdiget en tankattest. Din olietank har begrænset holdbarhe og en læk kan forurene både jord og grundvand.

En del af de nedgravede olietanke var omfattet af samme bekendtgørelse § og de skulle være tømt og sløjfet senest 30. Hvis et anlæg, der skulle have været taget ud af brug , . Kan jeg bruge min olietank til regnvandsopsamling? Det er meget vanskeligt at få tanken gjort så ren,. Jeg skal lave terrasse over min nedgravede olietank.

Ifølge jeres database over registrerede olie- og benzintanke fremgår det, at min olietank er i brug. Skal jeg så grave tanken op? Jeg fik fjernvarme for flere år siden. Senest når tankanlægget etableres, skal der fremsendes en tankattest til kommunen.

Olietanken skal etableres i henhold til tankattesten. Flytning af brugte overjordiske olietanke skal også anmeldes. Der er en række yderligere centrale informationer om nedgravede og overjordiske olietanke , som vi mener, er nyttige for dig. Ligeledes er der en række yderligere regler, du bør have kendskab til.

Med henblik på at gøre formidlingen af disse informationer og regler så overskuelig som muligt oplistes informationerne og . Der kører i en række kommuner pt. Endvidere kræver mange købere foretaget en forureningsundersøgelse ved gamle nedgravede olietanke eller en opgravning af tanken inden køb af ejendommen. Erfaringsmæssigt ser vi tit forurening ved ældre sløjfede tanke, bl.

Overjordiske olietanke.