Naturlig ventilation i stalde

Home / Naturlig ventilation i stalde

Interessen for, hvor store åbninger der er brug for til naturlig ventilation af stalde , har været stigende de seneste år. Det skyldes blandt andet den øgede udbredelse af åbne stalde , to-klimastalde til svin samt stalde til løsgående søer. I denne Grøn Viden gennemgås principperne for naturlig ventilation og det . DET LIGGER I LUFTEN … Optimal trivsel i stalde , maskinhuse og industribygninger er afhængig af et godt indeklima for de dyr og mennesker, der færdes i bygningerne.

Det er velkendt, at frisk luft giver velvære. Ventilerede bygninger med en lav luftfugtighed giver et godt indeklima, .

Naturlig ventilation anvendes typisk i løsdriftstalde. Løsgående dyr kan i et vist omfang undvige fra områder med træk under skiftende klimaforhold. Det- te gælder dog ikke køer i hvileområder med sengebåse. Moderne stalde skal være kolde i varme perioder og varme i kolde perioder for at sikre gode klimaforhold for koen året igennem.

Overbelægning forøger problemet og stresser dyrene yderligere. Her kan du få spareråd om naturlig ventilation. I Peter Michaelsen to pep- stalde ved Hjallerup er produktionsresultaterne og sundhedsniveauet i top.

Groen Viden, Husdyrbrug,.

Modellering og styring af naturlig ventilation i stalde. Patrick Theil Sørensen. Shen Xiong har gennem sit studie undersøgt metoder til modellering og styring af luftskiftet i naturligt ventilerede stalde. Luftskiftet er en meget . Vi tilbyder slag og service af stald udstyr.

Ventilationssystemet placeres på staldens tagkonstruktion med ovenlysplader i mm. Af Svend Morsing, Jan S. Emneord landbrugsbygninger stalde svinestalde ventilation stalde. Frisk luft i kalvestalden. Lad os med det samme slå fast: naturlig ventilation i kalvestalden er et ”must”!

Men er det tilstrækkeligt? Eller kan den naturlige ventilation med fordel suppleres med ventilationsrør (tube ventilation)? Tilbage i 80-erne blev ventilationsrør installeret i mange stalde , men det blev en fiasko. Authors: Morsing, Svend ;. Close Department of Agricultural Engineering, Faculty of Agricultural Sciences, Aarhus University, Aarhus University. Opdrift spiller en central rolle for ventilation i industribygninger og stalde.

Intellifarm til slagtesvin giver dig derfor en billigere drift og en mere . Der er gennem tidernes løb udviklet tre forskellige modeller for opdriftventilation, men de er alle baseret på intuitive antagelser, som ikke er direkte underbygget.

I sin doktorafhandling giver Karl Terpager Andersen disse modeller et . EXPO-NET har udviklet en række produkter, der passer til nutidens krav om dyrevelfærd i stalde med naturlig ventilation. Erfaringen viser, at frisk luft giver sunde dyr. Moderne stalde bygges derfor med naturlig ventilation , der sikrer et rent og tørt miljø i stalden til skade for bakterier, insekter, støv og lugt. Det gælder også fjerkræstalde, hvor lugt og ammoniak reduceres ved hjælp af mælkesyrebakterier.

Det at åbne og lukke et vindue er naturlig ventilation. Dette gøres ved at udnytte de naturlige drivkræfter. De naturlige drivkræfter . Niels_Schelde_Jensen_oekologis.

Сохраненная копия Перевести эту страницу. Staldene er indrettet med plankeinventar og udstyret med det nyeste inden for vægtsorteringsanlæg i kombination med vådfoder.