Tilbud gasfyr installation

You are here: Home - Без рубрики - Luftforurensning bergen


Luftforurensning bergen

Formålet er å gi befolkningen informasjon om luftkvaliteten, og hvilken helsemessig betydning luftforurensningen kan ha for utsatte grupper. Fylke, stat og kommune jobber sammen om dette gjennom Miljøløftet. Dårlig luftkvalitet er både et globalt og lokalt problem. Nå er Statens vegvesen bedt om å sende ut bilene sine.

MDG vil begrense ovnsforbudet. Nå møter de motbør – fra Miljøpartiet De Grønne. Hva er luftforurensing ? De viktigste stoffene som bidrar til lokal luftforurensning i norske byer er . Den største kilden til lokal luftforurensning er veitrafikk med utslipp av eksos og asfaltstøv fra piggdekk. Værprognosene tilsa at det kunne bli svært høy luftforurensning tirsdag og onsdag. Derforvurderte byrådet på tirsdag om det skulle innføres forhøyede bompengetakster fra og med onsdag.

Det er noen fine værdager i vente, men med lave temperaturer og lite vind kan det bli høy luftforurensning. Revidert tipunktsprogram som beskrevet i Del Tiltaksutredningen for bedre luftkvalitet i. Regnet kommer snart tilbake. Urbanet Analyse har gjennomført trafikkberegningene i prosjektet. NILU er hovedleverandør og har ansvar for beregninger av luftkvalitet.

En sentral del av oppgaven var . Begrunnelsen for pålegget var blant annet at gjeldende tiltaksutredning gir for lite informasjon om dagens og framtidig forventet luftforurensning , og at utredningen ikke har beregnet effekt . Bergen bystyre, vedtak 27. Det er bilkjøring og vedfyring som står for største del av utslippene. Også i Norge har vi utfordringer når det gjelder luftkvaliteten, om enn ikke i samme skala.

Ikke minst har det vært gjentatte . De nasjonale grenseverdier for luftforurensing i byområder overskrides som oftest om vinteren . Luftforurensning er en samlebetegnelse på atmosfæriske gasser, partikler, eller biologisk materiale (f. eks pollen) som medfører helsefare eller ubehag for mennesker eller andre levende organismer (planter og dyr) , virker forstyrrende på økosystemer . Byrådet varsler datokjøring. Barna er uskyldige ofre for luftforurensning i byene . Høy luftforurensning kan føre til prissjokk for bilistene. Konsentrasjonekartene vil være klar innen 1. Rapport fra kommunetilsyn 24. Kontaktpersoner ved tilsynet: Fra virksomheten: Eva Britt Isager. Fra Fylkesmannen i Hordaland: Eric Backer- Røed.

Resultater fra tilsynet. Kombinasjonen av kal stillestående luft og høy luftforurensning fører til elendig luftkvalitet. Det skjer med jevne mellomrom hvert . Luftkvaliteten måles kontinuerlig i alle norske storbyer. På den måten har vi god oversikt, også over lengre tidsperioder.

I følge Miljødirektoratet har luftkvaliteten i Norge har blitt bedre de siste årene. Lokal luftforurensning er likevel fortsatt et problem i flere byer. Det pågår for tiden flere prosesser for å utvikle regelverket med tanke på bruk i situasjoner med høy luftforurensning. Hovedsynderen er dieselbilene, ikke minst busstrafikken.

Paradoksalt nok skal busskapasiteten økes. Det mest logiske ville vel være å forby diselkjøretøyer i denne perioden .