Tilbud gasfyr installation

You are here: Home - Без рубрики - Lovpligtige eftersyn


Lovpligtige eftersyn

Lovgivningen stiller en række krav til eftersyn af materiel, der kan udgøre en risiko for mennesker eller omgivelser. Det kan fx være presser til bearbejdning af jern, trykbærende udstyr, løfte- og hejseredskaber, elevatorer samt transportredskaber. Eftersynene skal sikre, at materiellet hele tiden er i . I denne vejledning finder I, ud over en oversigt over hvilke tekniske hjælpemidler der regelmæssigt skal efterses, gode rå værktøjer og skemaer (der kan downloades selvstændigt) der med fordel kan bringes i anvendelse når virksomheden skal leve op til de lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer.

Her kan du se, hvordan din virksomhed sikrer at lovpligtige eftersyn gennemføres.

Hos Intego har vi opbygget en stor erfaring med at gennem- føre lovpligtige eftersyn inden for el-teknik og mekanik. Ud over at være et myndighedskrav hjælper de periodiske eftersyn til at forebygge ulykker og nedbrud og dermed øge din virk- somheds produktionssikkerhed. Vi planlægger i fællesskab de nødvendige . ABV (Automatisk Brand Ventilation).

Nød- og panikbelysning. Kontrol af forsamlingslokaler . Vejledningen beskriver også enkelte andre krav, der kan henføres til politiets,. Alle køle, frost og varmepumpeanlæg på mere end kg kølemiddel uanset arten af kølemiddel, skal have et årligt lovpligtigt eftersyn.

Eftersyn og vedligeholdelse af køleanlæg skal udføres af en tekniker, som har modtaget den fornødne uddannelse i lovpligtig eftersyn og vedligeholdelse af den pågældende anlægstype og . Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser. I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser i arbejdet med maskiner. Det hurtige overblik – samleskema for lovpligtige eftersyn.

I nedenstående skema er der et samlet overblik over de tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn. Løfte og hejse redskaber Husk det er dit ansvar at få udført lovpligtigt eftersyn på alle former for løfte og hejse redskaber. Vi udfører eftersyn på fleste fabrikater af maskiner efter leverandørens anvisninger, udfylder checkskema, samt påsætter godkendelsesmærkat for årlig eftersyn.

Klik her for at læse mere om eftersyn. Lastbil-kraner, Hejsela Bagsmækløftere, Mandskabslifte​. Hovedeftersyn skal foretages mindst hver 12. Der er givet en års frist til at gennemføre eftersynet, og denne frist udløber med udgangen af dette år. Alle bygninger, der indeholder . Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr.

Vi har en bred vifte af eftersyn som vi tilbyder. Det er vigtigt, at det løftegrej, der er til rådighed virker hver dag, og at det overholder de krav, der stilles fra myndighederne. Ved at benytte GMV til at udføre det årlige eftersyn , . Der udbydes kontrakt om lovpligtige eftersyn og reparation af elevatorer på Bygningsstyrelsens ejendomme.

Ejendommene er oplistet i ejendoms- og elevatoroversigten vedlagt kontrakten som bilag 1.