Tilbud gasfyr installation

You are here: Home - Без рубрики - Lovpligtig eftersyn af varmepumper


Lovpligtig eftersyn af varmepumper

Følgende er et kortfattet uddrag af lovkravet: 5. Et køleanlæg med fyldning større end kg kølemiddel skal efterses mindst en gang om året. Lovpligtigt serviceeftersyn af varmepumper forlænger levetiden for din varmepumpe og er godt for økonomien. Serviceeftersyn skal foretages af certificeret montør.

Med den teknologiske udvikling er varmepumper i dag et effektivt og mere økonomisk alternativ til boligens varmekilde.

Men efter varmepumpen er monteret og installeret, glemmer mange det årlige service- eftersyn. Her kan du få et overblik over, hvilken regler og love der er for dig som forbruger af en varmepumpe. Samtidig er der en guide. Dette eftersyn og eventuel vedligeholdelse skal udføres af en person, som har den fornødne øvelse og instruktion i dette, på den pågældende anlægstype. Selv om der i varmepumpens papirer står, at den indeholder fx 9gram kølemiddel, vil der også være kølemiddel i rørforbindelserne, og derfor vil den samlede installation typisk indeholde mere end . Miljøstyrelsen, Bekendtgørelse 5om regulering af visse industrielle drivhusgasser: Denne bekendtgørelse omfatter brugen af HFC kølemidler, . Arbejdstilsynets praksis i øvrigt på baggrund af bl.

Lovgivningen på området siger, at anlæg med mere end kg.

At-vejledninger er ikke bindende for virksomhederne, . Anvendelse af trykbærende udstyr. Læs hvad Dansk Køleforening skriver om . Ved anlæg indeholdende mere end kg køle- middel udføres eftersyn af. Hvad siger loven – skal der laves service på en varmepumpe ? Loven er egentlig meget klar omkring det, der er krav om en varmpumpe service eftersyn gang om året. Det er der helt grundlæggende fordi varmepumper indeholder kølemiddel, og det kan være skadeligt for miljøet hvis det slipper ud af.

Oftest vil man få flere forskellige rigtige eller urigtige forklaringer. Her har vi forsøgt at samle nogle svar på det spørgsmål vi oftest får. Har du et spørgsmål til vores . Loven kræver et årligt service eftersyn på alle luft til luft varmepumpe , hvor mængden af kølemiddel overstiger kilo. Uanset hvilken varmepumpe I vælger, anbefaler vi et årligt serviceeftersyn.

En serviceret varmepumpe er mere økonomisk i drift og levetiden forlænges. Alle varmepumper med over kg kølemiddel i systemet, skal årligt have et eftersyn. Dette er for at undgå utilsigtet udslip af kølemiddel,. Det er nu bevist at et årligt service eftersyn forlænger livet for .

Vidste du, at det er lovpligtigt at få lavet et årligt eftersyn på køleanlæg og varmepumper på mere end kg kølemiddel? Klimaanlæg, varmepumper , køle- og fryserum og andre former for køleanlæg er ofte store anlæg, der nødvendigvis skal installeres af autoriserede kølefirmaer. Det skal de, fordi sådan noget som fejlinstallationer kan have fatale konsekvenser for din virksomhe dine medarbejdere og din produktion.

Søfartsstyrelsen til skibs anlæg. Med et serviceeftersyn er du sikret, at din varmepumpe kører optimalt – år efter år. Vedligehold din varmepumpe. Oprethold en optimal varmepumpe.

En varmepumpe , som bliver regelmæssigt renset og justeret, . Det er ikke kun vigtigt for dig som ejer af en varmepumpe , at få eftersyn på denne – det er også lovpligtigt. En ny varmepumpe formår at udnytte energien mest optimalt og bedst økonomisk. For at opretholde dette, skal du have service på din varmepumpe.

På den måde vil din varmepumpe blive indreguleret præcist til din bolig. Bekendtgørelse om varmepumper foreskriver at der skal foretages lovpligtigt årligt eftersyn af din varmepumpe. Відсутні: lovpligtig.