Tilbud gasfyr installation

You are here: Home - Без рубрики - Løbesod skorsten


Løbesod skorsten

Hvis en skorsten er angrebet af løbesod , skal der drastiske metoder i brug. Et dækkende lag maling er langt fra nok, fordi løbesoden er trængt fra skorstenens inderside gennem mursten, puds og diverse lag af maling og tapet! Nogle håndværkere har endda oplevet, at løbesoden er trængt gennem et lag af . Hvis man vil fjerne årsagen til, at der dannes løbesod , skal skorstenen isoleres.

Med en isoleret skorsten vil tjærestofferne i røggasserne ikke i samme grad kondensere og vil i stedet trænge op gennem skorstenen uden at kondensere.

IFwTK7va1os Похожие окт. Добавлено пользователем Handyman. Maling af fugtbelastet skorsten med løbesod. Da pudsen blev slået af var murstenene fyldt med løbesod.

FUGTSIKRING AF UDVENDIG SKORSTEN. Løbesod kan være en kedelig følgevirkning af at fyre i brændeovn. Løbesod ses derimod sjældent i forbindelse med en åben pejs, hvor røggasserne har en væsentlig højere temperatur og hastighed end røggasserne fra en brændeovn.

Løbesod , eller kondens i skorstenen er ødelæggende og ildelugtende og kan koste dyrt hvis man ikke stopper det i tide. Kondens opstår når vanddampen i røgen, køles ned til under ca. Dette sker naturligvis på skorstenens koldeste steder, som er ved skorstenstoppen og på et koldt uisoleret loftrum.

Dav venner, Mit fyrrum har en gammel muret skorsten , som er kalket. Desværre har den gammelt løbesod på ydersiden pga. MURER › Reparationer Сохраненная копия Похожие Перевести эту страницу Løbesod er et meget genstridigt fænomen, og mange maleres store problem. Det kan nemlig sive igennem langt de fleste maler produkter, uanset hvor mange lag der lægges. Soden er jo allerede sivet igenn.

Er din skorsten tilsluttet en pejs, brændeovn, oliefyr el. Større skorstene skal fejes mindst to gange om året. Bruger du sjældent din skorsten , kan du dog aftale med skorstensfejeren, at den fejes mindre, men det er op . Det drejer sig om min skorsten.

Nu kommer vi til problemet, nemlig løbesod , som der er meget af. Hvad gør jeg, da skorstenen skal være synlig, både i stueetagen og 1. Der er sat en isokern i skorstenen , for én del. Hvordan vil i fjerne løbesod ?

Jeg forestillede mig at, . Uforbrændte kulpartikler fra fyret eller brændeovnen, som kan sætte sig i et tykt lag på indersiden af skorstenen , kan danne løbesod og glasso som ud over de mørke pletter på vægge og tapet også kan være årsag til skorstensbrand. Du bør derfor holde godt øje med din skorsten og de vægge, der støder op til den. Løbesod er en tjæremasse, der aflejres i skorstene i forbindelse med afbrænding af brændsel ved for lav temperatur. Løbesod på gamle skorstene er tit en plage, men der findes flere løsninger på problemet. Et af de gammelkendte midler, der giver gode resultater, er shellak – men det kan være svært at finde idag.

Flügger har haft et såkaldt isoleringsmaling mod asfalt, tjære og vand-skade, der hed Vinit. Det er imidlertidig ved at udgå. Skorstensbrande opstår ofte ved kraftig blæst, fordi det øgede træk i skorstenen kan forårsage, at soden i aftræk og skorsten antændes. Ting man skal være opmærksom på.

Løbesod dannes, når forbrændingen i stuens brændeovn ikke er varm nok til at brænde træets tjæregasser ordentligt af. Har du en nyere brændeovn eller pejs, men en ældre skorsten ? Så kender du nok til det ødelæggende løbesod. Læs hvordan du undgår det her. Isoler din skorsten udvendigt : få bedre træk og undgå løbesod.

Vejledning i at isolere skorstenen samt friske den op, rent æstetisk, med nyt puds uden på isoleringen.