Korrekt fyring i brændeovn

Home / Korrekt fyring i brændeovn

Er du usikker på, hvordan du fyrer optimalt? Læs disse simple råd til korrekt fyring i din brændeovn. Til dig der gerne vil fyre korrekt i brændeovnen.

De fleste danskere vil gerne passe på miljøet og vise hensyn over for deres naboer, når de fyrer i brændeovnen. Men ikke alle er klar over, at forkert brug af brændeovne samt ovnens alder og stand er en væsentlig årsag til partikelforurening. Du kan fjerne op til af partiklerne i røgen fra din brændeovn ved at tænde rigtig op.

Fyr korrekt : Rygestop-guide for brændeovne. I Danmark er partikler fra brændefyring årligt skyld i ca. Hvilket træ er egnet til brændeovne ? Vi anbefaler at bruge kløvet birke- eller bøgebrænde, der har været opbevaret mindst år udendørs under tag.

Træ, der opbevares indendørs, har tendens til at blive for tørt og dermed afbrænde for hurtigt. Træet skal helst fældes om vinteren, for da er fugtigheden i . Korrekt fyring med brænde Få brænde og træbriketter til at. Jan Der er vigtigt, at du læser brugsanvisningen til din brændeovn grundigt igennem.

Brugen af brændeovne varierer nemlig en del fra model til model. Producenten af din brændeovn har en indgående viden om det pågældende produkt og er normalt . MYk4Za7Glk Similar Jul Uploaded by Bilka Her kan du se hvordan du opnår optimal optænding og forbrænding af din brændeovn. Sådan fyrer du korrekt op i din brændeovn. Unsubscribe from Michelle.

Jun Hvis du fyrer korrekt op, kan du spare helt op til procent af partikelforureningen, ifølge Miljøministeriet. Vidste du, at du skal tænde op i din brændeovn på samme. Vil du være med til at mindske CO2-udslip? Vær sikker på, du gør det korrekt.

Optændingsfasen er utrolig vigtig for at få en velfungerende brændeovn , idet en god optænding hurtigt skaber en rigtig forbrændingstemperatur og et godt skorstenstræk. Tips til korrekt optænding af brændeovn. I vores videoer kan du se hvor nemt du kan få fyret op i din brændeovn , og udvikle et flot flammebillede. Følg brugsvejledningen – det gør en forskel. Der er stor forskel på brændeovne , og det gælder ikke kun størrelse, udformning og varmeeffekt.

Der kan også være stor forskel på opbygningen af brændkammeret og materialer og dermed også på, hvordan forbrændingssystemet fungerer. Du oplever typisk størst . En udmærket måde at tænde op på i en brændeovn eller pejs, er ved at bruge de specielle optændingsblokke, der både findes i dagligvarebutikker og hos brændeovnsforhandlere, men du kan også selv lave g.

Luften i Danmark er blevet renere i de seneste år , og Miljøstyrelsen antager, at bedre brændeovne og ændret adfærd ved brændeovnene er medvirkende til de gode resultater. Faktisk forurener en moderne brændeovn ca. Feb Vær opmærksom på om du fyrer korrekt. Andet brændsel er ifølge bestemmelserne i Affaldsbekendtgørelsens §ulovligt at fyre med i brændeovnen eller pejsen. Ifølge Miljøstyrelsen er røgen fra fyring med træ i private husholdninger den største nationale kilde til dioxin-forurening i dag.

Feb Forkert fyring er årsag til luftforurening både inden- og udendøre, og kan i værste tilfælde lede til skorstensbrand og røggaseksplosioner. Herudover er der spørgsmålet om fyringsøkonomi. Når du fyrer korrekt , bruger du mindre træ, får den bedste forbrænding, passer godt på dine brændeovn og skorsten .