Tilbud gasfyr installation

You are here: Home - Без рубрики - Kølemiddel r134a data


Kølemiddel r134a data

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes. Identificerede anvendelser: For industriel og professionelt brug i henhold til gennemført risikoanalyse. Ingen data tilgængelige. R12- R134a er et miljøvenligt kølemiddel , som ikke nedbryder ozonlaget- R134a er en farve-, lugt- og smagløs substan, ikke toksisk, ikke brand- og . Et kølemiddel er et flui som bevæger sig rundt i et kølekredsløb, henholdsvis som gas og væske.

Midlet har en årlig læk-rate på i gennemsnit ca.

Der er altså tale om enorme mængder . RS-(R426A) kølemiddel. Damptryk: (25° C) kPa. Opløselighed: Vandopløselig (°C) løbetydelig.

Hjælp til dig som slutbruger i beslutningsprocessen frem mod investeringen i et fremtidssikret, miljøvenligt køleanlæg. Figur: COP afhængighed af udeluftstemperatur for forskellige COchiller design. Betydningen af den bedre performance med COer illustreret ved den årlige middel COP, som er beregnet drift ud fra time for time data fra DRY.

I figuren herunder, er vist at en luftkølet CO2-chiller kan . Dette kølemiddel er rigtig godt til større anlæg, samt til komfortkøl.

Des- værre kom så anden verdenskrig, som. Service) nummer, hvorunder alle deres data er samlet. Find CAS nummeret for R134a ,. Din butik for handel og industri! Anvend dette nummer på . Quality by experience: the type-tested refillable WAECO bottle for R 134a refrigerant has proven itself in daily workshop use for decades. Egnet til klimaanlæg i personbiler og lastbiler.

Til el- og hybridkøretøjer. Med højpræcisions-påfyldningssystem. Tæthedskontrol med testgas. Kølemiddelanalyse-funktion. Præcision ved påfyldning af kølemiddel.

Safety data sheet refrigerant R134a. Data over lastbiler, personbiler og erhvervskøretøjer. Sikkerhedsforanstaltninger der skal følges, når man anvender kølemidler. SD kortet giver dig mulighed for automatisk gemme data for hver udført service.

Opdateringen af databasen . Hvis dette sker vil pakninger, filter, kondenser blive ødelagt med tiden, da der sammen med kølemidlet også flyder . Som framgår av dessa finns inga data för viskositet för mättad ånga, något som är mycket besvärligt att mäta.

Stor stabilitet: Korpus omskummet i ét stykke.