Jordvarmeboring

Home / Jordvarmeboring

En jordvarmeboring er den udvendige del af et jordvarmeanlæg. Man nedgraver enten jordvarmeslanger, eller en sonde i jorden. Her optager de den naturlige varme i jorden, og fører den ind til en varmepumpe, som omdanner varmen til energi, der kan opvarme din bolig.

Varmepumpen er den indvendige del, som sender . Det er en udbredt misforståelse at energien i en jordvarmeboring alene stammer fra grundvandsstrømninger.

Det er korrekt at boringer med strømmende grundvand kan levere væsentligt mere energi, men det er ikke ensbetydende med at strømmende grundvand er et krav for at en jordvarmeboring kan fungere. Hvis du har besluttet dig for at installere jordvarme i din bolig eller virksomhe så er der ingen vej udenom en omfattende anlægsenterprise i forbindelse med installationen af dit nye jordvarmeanlæg. I nogle tilfælde er det ikke nødvendigt med en egentlig opgravning af hele det jordareal, hvor . Et sådanne anlæg ligges horisontalt i en dybte på ca.

Det kan være pladskrævende, lige omkring 500m2. Boreanlæg for jordvarmeboring. Tracto Technik har typer boreanlæg for jordvarmeboring.

GRD 4R, der kan bore flere boringer skråt, i flere vinkler, 360º ud fra en brønd.

GEODRILL 20V en borerig der kan bore lodret ned til 2meters dybde. Begge maskiner borer med et inderborerør og en cassing (yderborerør), hvilket . Indledningsvis er der grund til kort at se på, hvilke elementer der indgår i en closed-loop jordvarmeboring , og hvad der skal til, for at vi kan få energi ud af den. Figur viser en skitse af et jordvarmeanlæg baseret på flere boringer. Rent overordnet består anlægget af tre kredsløb. Først er der jordkredsløbet af den frostsikrede . Type af varmeslange: □ PE10 SDR 17.

Skemaet udfyldes ved ansøgning om jordvarmeboring. PARADIGMA FOR TILLADELSE, VARMESLANGER I JORD. HJEMMESIDE OM JORDVARMEANLÆG. TJEKLISTE TIL SAGSBEHANDLINGEN . Skema til ansøgning om jordvarmeboring. Efter bekendtgørelse nr.

Ejer og beliggenhed af jordvarmeanlæg. Der er store perspektiver i lodrette boringer efter jordvarme. Forskningsprojekt skal gøre perspektiverne til en sikker fidus.

Her har vi en film fra vores jordvarmeboring udført i Nakskov.

D film af boring For yderligerer information kontakt Klimadan. Figur 1: Princippet bag indvinding af varme og kulde fra en lukket jordvarmeboring. Princippet har i en årrække været anvendt i vandrette jordvarmeanlæg hvor der installeres et større udlæg af slanger i omtrent en meters dybde.

Disse anlæg er som nævnt relativt pladskrævende, og med inspiration fra vore nabolande, . Der vil derfor være risiko for, at en nedlagt jordvarmeboring kan udgøre en direkte adgangsvej for forurenende stoffer fra overfladen til grundvandsmagasinet. Tilladelser til etablering af jordvarmeanlæg gives i henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse om. Denne type anlæg etableres i en over 1m dyb jordvarmeboring.

Da der her er fare for at skade vores grundvandsressourcer , skal du både søge om tilladelse til at etablere jordvarmeanlægget og til at udføre selve boringen. Vær opmærksom på, at jordvarmeboring skal VVM- screenes . Jordvarmeboring – Vertikale anlæg.