Jordvarme vertikal

Home / Jordvarme vertikal

Varmepumper Lodret jordvarme , vertikal jordvarme, jordvarmeboring, dybdeboring – kært barn har mange navne. Fælles for dem alle, er at varmeoptageren placeres lodret i stedet for vandret. En løsning, der kan bringes i anvendelse, hvor pladsen til nedgravning af traditionelle jordslanger er begrænset . Det sker at vi får henvendelser fra folk, som ønsker en tommelfingerregel for, hvad det koster at lave boringer til lodret jordvarme. Det er stort set umuligt at lave en tommelfingerregel for, fordi der er rigtig mange faktorer i spil, når prisen på boringer til et lodret jordvarmeanlæg skal vurderes. Den eneste måde der kan laves . Med vertikal jordvarme er det stort set samme indløbstemperatur hele året, til gengæld skal man krydse fingre for at der er grundvandsstrømning nok, ellers falder temperaturen år for år, indtil man bliver nødt til at kassere boringen.

Det ligger naturligvis lige til højrebenet at pumpe varme ned i boringen om . Hvor de vandrette slanger henter . Med en vertikal boring – også kaldet vertikal eller lodret jordvarme – kan du få et jordvarmeanlæg uden at ødelægge haven. Du kan således bibeholde din have som den er i dag – eller holde muligheden åben for at foretage ændringer i . Op til 2meter lodrette jordvarmeboringer kan give familien Danmark enorme besparelser på varmeregningen. Et jordvarmeanlæg kan enten bestå af en slange i jorden eller en vertikal boring.

Ved begge løsninger kræves der en nøje gennemgang samt beregning af effekt og varmebehov. Vi samarbejder med Weishaupt, der med stor erfaring kan sikre, at man får den rigtige længde slanger i jorden samt får . For dig, der ikke har mulighed for at installere almindelig jordvarme , kan lodret jordvarme være løsningen. Bliv klogere på, hvad lodret jordvarme er. Jordvarme , hvad enten det er den lodrette eller den almindelige type, indebærer en del fordele. Den mest markante er, at besparelserne på varmeregningen i . Det er der ikke længere, for nu har Käte Hansen og de andre beboere på Triersvej i Svinninge byttet de dyre el-radiatorer ud med vertikal jordvarme – en ny teknologi hvor man stikker rør 1meter ned i jorden og via en varmepumpe forvandler jordens varme til billig radiatorvarme.

Nu er grønne energiløsninger som jordvarme og varmepumper attraktive i større byggerier. Ny teknologi med lodrette boringer gør det muligt at lave jordvarmeanlæg, hvis der ikke er arealer nok til jordslanger på traditionel vis. Og kraftige varmepumper med andre kølemidler og stærkere kompressorer . Jordvarme er ikke længere ensbetydende me at du skal have gravet hele din have op for at få det installeret.

En ny metode, hvor jordvarmen kommer fra en 1meter dyb boring, kaldet lodret jordvarmeanlæg, vinder frem. Og du kan også få jordvarme , selvom din have er lille. Af: Lise Mortensen Høy, . Jordvarmeanlæg og luft til vand-varmepumper kan erstatte olie- eller naturgasfyr og sørge for både varme. Er din haves areal ikke tre gange så stort som din boligs, er det muligt at få vertikal jordvarme , der dog koster væsentligt mere.

Du kan læse mere om vertikal jordvarme her: Vertikal jordvarme. Som det kan ses, kræver det noget, at kunne få jordvarme , og dermed også tilskud til jordvarme. Så generelt set, er tilskud til . Fordele ved vertikal jordvarme. Der er flere gode grunde til at overveje et vertikal (lodret) jordvarmeanlæg frem for et traditionelt horisontalt.

I modsætningen til det horisontale anlæg skal hele haven ikke graves op, når man etablerer et vertikalt anlæg. Med specialudstyr kan vi foretage boringen i stort set alle haver, . Etablering af boringer som kerneområde u Egen borerig u Udført over 2jordvarmeboringer i hele landet u GeoDrilling ApS – 1. Salg, dimensionering og udførelse af lodret jordvarme som kerneområde u Anvender underentreprenører u Monitering af jordvarmeboringer u Partnerskab med tysk selskab, .