Jordvarme vertikal boring

Home / Jordvarme vertikal boring

Det er altså vigtigt, at installatørerne undersøger jordbundsforholdene grundigt, før de begynder at bore. Det kan de gøre ved at se på geologiske data og oplysninger fra boringer i nærheden. Hvis ikke din vertikale jordvarme lægges et sted med varmeledende jordlag, risikerer du at jordvarmeanlægget ikke fungerer.

Er du nysgerrig for at kende prisen på en boring til lodret jordvarme , så bliv klogere på hvad du kan forvente her. Hertil kommer anstillingsgebyr for materiel, der .

Vertikal jordvarme kan være fremtiden. Hvis man modsat os har en have, skal man absolut vælge et vertikalt, da man kun skal bore nogle få steder og dermed ikke river hele græsplænen op, siger Martin Hestnes. Den gode virkningsgrad opnås, fordi energitilførslen i jorden er rimelig konstant, og jo dybere boring bliver, jo højere bliver temperaturen. GeoDrilling har blandt andet lavet syv boringer på 2meter til at forsyne samme bygning. Det er dog kun under de rette forhol at der kan bores så dybt.

Fordelen ved lodret jordvarme. Med vertikal jordvarme er det stort set samme indløbstemperatur hele året, til gengæld skal man krydse fingre for at der er grundvandsstrømning nok, ellers falder temperaturen år for år, indtil man bliver nødt til at kassere boringen. Det ligger naturligvis lige til højrebenet at pumpe varme ned i boringen om .

Med en vertikal boring – også kaldet vertikal eller lodret jordvarme – kan du få et jordvarmeanlæg uden at ødelægge haven. Du kan således bibeholde din have som den er i dag – eller holde muligheden åben for at foretage ændringer i . Det er der ikke længere, for nu har Käte Hansen og de andre beboere på Triersvej i Svinninge byttet de dyre el-radiatorer ud med vertikal jordvarme – en ny teknologi hvor man stikker rør 1meter ned i jorden og via en varmepumpe forvandler jordens varme til billig radiatorvarme. En ny metode, hvor jordvarmen kommer fra en 1meter dyb boring , kaldet lodret jordvarmeanlæg, vinder frem.

Og du kan også få jordvarme , selvom din have er lille. Af: Lise Mortensen Høy, . Med over 2boringer til lodret jordvarme er GeoDrilling uden sammenligning den virksomhed i Danmark, der har mest erfaring. Ifølge den nationale database, er der ingen andre, der som os har været 2meter nede, for at forsyne et jordvarmeanlæg i en privat husstand. Er det virkelig OK at bore så dybt . Fælles for dem alle, er at varmeoptageren placeres lodret i stedet for vandret. En løsning, der kan bringes i anvendelse, hvor pladsen til nedgravning af traditionelle jordslanger er begrænset . Vi håndterer alt inden for køle- og varmeteknik.

Salg, dimensionering og udførelse af lodret jordvarme som kerneområde u Anvender underentreprenører. Alternative løsninger udkonkurrerer lodret jordvarme på anlægspris, f. En effektiv hindring på mange adresser, hvor mere end én boring er nødvendigt. I nogle tilfælde er det . Her er det udelukkende varmen fra jorden, der giver energien – dvs.

I Norge og Sverige har man anvendt det i flere år. Lodret jordvarme er stadig forholdsvis nyt i Danmark. Lodrette boringer kræver, at man har et godt kendskab til undergrunden på det ste hvor ledningerne bores ned. Man skal vide, hvor meget varme man kan trække ud af jorden, uden at der . For dig, der ikke har mulighed for at installere almindelig jordvarme , kan lodret jordvarme være løsningen.

Bliv klogere på, hvad lodret jordvarme er. Den mest markante er, at besparelserne på varmeregningen i . I vores sortiment finder De varmepumper og jordvarme fra Weishaupt og Bosch, så der findes også den optimale løsning til dig. Et jordvarmeanlæg kan enten bestå af en slange i jorden eller en vertikal boring.

Ved begge løsninger kræves der en nøje gennemgang samt beregning af effekt og varmebehov. Vi samarbejder med Weishaupt, der med stor erfaring kan sikre, at man får den rigtige længde slanger i jorden samt får . Jeg har rådført mig hos én af vores leverandører, som har stor erfaring med jordvarmeanlæg. Han mener at en vertikal boring er en halv gang dyrere end en almindelig boring.

Han understreger desuden at han aldrig har hørt om en vertikal boring. Jordvarmeanlægget udnytter passiv solenergi i jordens .