Tilbud gasfyr installation

You are here: Home - Без рубрики - Jordtank til vand


Jordtank til vand

Jordtank til opsamling af regnvand i helstøbt plast uden samlinger og med års garanti. Foruden at fungere som regnvandsbeholder for opsamling og genbrug af regnvan så kan din regnvandstank desuden bruges som opsamlingstank af vand eller opsamling af andre . Genbrug regnvand med en regnvandstank. Find alt i regnvandstanke, regnvandsanlæg, regnvandstønder og regnvandsbeholdere. Fragt til døren og køb online. Mini jordtankens hårdføre materiale og diskrete ydre gør tanken ideel til kloakering i sommerhus eller kolonihave.

Derudover er alle tankene fremstillet af genanvendeligt PE plastik, og der kan indbygges standard komponenter, . Som vores øvrige tanke er disse lagertanke godkendt til opbevaring af levnedsmidler, drikkervan spillevand og regnvand. Fremstillet i glasfiberarmeret polyester. Vi kan levere overjordiske glasfibertanke og underjordiske glasfibertanke til blandt andet toiletvan spildevand , vand og kemikalier.

De overjordiske tanke kan leveres til såvel indendørs som udendørs opstilling. Fra at hade regn og dårligt vejr, har ny viden og erfaring vist os vigtigheden af vand og her særligt regnvand. Underjordisk glasfibertank til toilet og . Med få ændringer i vaner og installationer, kan vi få fuld glæde af ressoucen, og denne kilde til nyt liv og rensevirkning.

Der er så meget vi ikke vidste om vand , som nu fremkommer og får os til at . Ved at opsamle regnvand fra vores tagflader og anvende det til toiletskyl tøjvask og havevanding kan vi spare på vores værdifulde drikkevandsressourcer. Giver blødere vand , der er mere velegnet til vaskemaskine, toilet og rengøring. Anvendes primært som jordtank , men kan også placeres frostfrit over jorden. Jeg overvejer at grave en palletank ned i haven, til opsamling af regnvand.

Så er det nok ikke lige en palletank du skal nedgrave, men en rigtig glasfiber jordtank. Og selve tanken er jo kun en blød plast så når først alurammen er gennemtæret vil den hurtigt kolapse når der ikke er vand i tanken. Velegnet til drikkevand. Takket være de tykke vægge er plastbeholderen egnet til nedgravning.

Beholderen har en lang hals der kan være over jordens overflade således at inspektion og rengøring kan udføres uden det store besvær. Tanken er egnet som regnvandsbeholder. Ifølge Dansk Vand – og Spildevandsforening (Danva) skylles procent af det drikkevan en dansk gennemsnitshusstand bruger, ud i toilettet, mens procent af gennemsnitsfamiliens drikkevandsforbrug går til tøjvask.

Mens etableringsstøtte til regnvandsanlæg nu ikke længere . Carat Jordtank fra GRAF, bliver i modsætning til traditionelle jordtanke. På den måde sikres at nedsivende vand ikke kan komme ind i tanken, og . I tørre perioder er det nødvendigt at supplere med almindelig vand (drikkevand) i tanken. Det er et vigtigt krav at installationen er udført således at regnvandet under ingen omstændigheder kan forurene drikkevandsforsyningen.

Regnvand er ikke drikkevand. Det er derfor vigtigt, at der ikke etableres en udvendig taphane til. Din garanti for ultra rent deminiraliseret vand. Gør brug af regnvandet med en regnvandstank til haven. L og er 1 tag ved hanen i bunden.

Korrosionsbestandige tanke. Samletankene i glasfiber og plast er korrosionsbestandige og kan ligge i jorden i mange år. De opfylder naturligvis de krav, der i dag stilles til opsamling af spildevand.

Tankstørrelsen bliver i øvrigt fastsat af myndighederne i forhold til mængde og tømningshyppighed.