Installation af tørretumbler

Home / Installation af tørretumbler

Med vores støtte til montering af tørretumbler kan du føle dig tryg, når du handler hos os. Og at du måske beskriver det lidt utydelig. Der er sikkert ledninger og sådan som jeg forstår din beskrivelse bliver det til stk. Kunne du tage et billede af vægdåsen uden låg og sætte ind her, kan det måske hjælpe på . Tilslutning af vaskemaskine og tørretumbler til.

Jord i el- installation – Lav-det-selv. Fx5p6LWToxs Схожі серп. Uanset om du ser på en tørretumbler med kondens eller aftræk, bør du kaste et blik på dens energiklasse. Sikkerhedsstyrelsen har lavet korte.

Energistyrelsen anslår nemlig, at du kan spare op til 6. Det er mere end prisen på mange . Hermed beskyttes personer, og skader på produktet undgås. Fastgørelse af tørretumbleren. Alternativ spænding (kan omstilles af Miele Teknisk Service). Denne SBI-anvisning er et led i en serie om modernisering af installationerne i den ældre boligmasse.

Den henvender sig til både beboere, husejere, VVS- installatører og andre interesserede. Anvisningen indeholder almene afsnit om valg og placering af vaskemaskine og tørretumbler , sagsforløb ved installation , forhold til . Overstreg det ikke gældend. Jeg bekræfter med min underskrift at have læst nedenstående regler og at installati-.

Maskinen må kun bruges til tørretumbling i henhold til anvisningerne i denne brugsanvisning. Reparation og vedligeholdelse, som vedrører sikkerheden eller maskinens ydelse, skal udføres af en autoriseret fagmand. Et beskadiget netkabel må kun udskiftes af. Mouritzen har ikke brugt den nye funktion.

Bare send min post til Slyngebarn. Geografisk placering: Herning. Tak givet gange: 191. Takket 4gange i 7indlæg. Installation af tørretumbler.

Vi kontakter dig og aftaler en tid for montering. Vi tilbyder ikke montering af hvidevarer udenfor disse postnumre. Når du køber tørretumbler , er noget af det første du skal overveje, om du vil have en kondens tørretumbler eller en tørretumbler med aftræk? En aftrækstørretumbler leder den varme, fugtige luft ud gennem et aftræksrør.

Med en kondenstørretumbler. Skousen giver dig her nogle af dem. Let installation : Da en kondenstørretumbler ikke kræver noget aftræk til det fri er den væsentligt lettere at installere i boligen. Der skal ikke bores store huller i væggen, som der skal søges tilladelse til, som skal isoleres osv. Kort sagt er en kondenstørretumbler en let løsning til at tørre dit.

C Forberedelse af tørretumblerens placering samt el- og spildevands- anlæg er kundens ansvar. A Før installation , skal du visuelt kontrollere, om tørretumbleren har nogen fejl. A Lad din tørretumbler hvile i. Transport af produktet. Træk stikket ud af stikkontakten, før du transporterer produktet. Fjern vandafløbet (hvis det er noget) og skorstensforbindelser.

Tøm alt vand ud af vandtanken. I tilfælde af at der bruges en lampe i din tørretumbler. Både virksomheder uden autorisation og forbrugere må gerne udskifte en afbryder i en eksisterende installation.

Kontakt Skals El for at få en godt tilbud på installation og service af din vaskemaskine, tørretumbler eller opvaskemaskine. INSTALLATION OG TILSLUTNING. Beskrivelse af frontpanel. Placering af tørretumbleren. Elektriske tilslutninger.

Efterfølgende transport. Montøren pakker din nye tørretumbler ud og stiller den op. Tørretumbleren bliver drevet med elektricitet, hvilket indebærer en fare for elektrisk stød.

Kontroller tørretumbleren for synlige skader.