Tilbud gasfyr installation

You are here: Home - Без рубрики - Indeklima ventilation


Indeklima ventilation

Hvis det trækker eller piber fra friskluftventilerne, bør du få en fra dit boligselskab ud og udbedre det. Hvis du bor i ejerlejlighe har du selv ansvaret for at udbedre problemet. Hvis du får udskiftet vinduer i din lejlighe bliver den mere tæt, og så er naturlig ventilation ikke længere altid nok til at opnå et godt indeklima.

COog en høj luftfugtighed kan være skyld i et dårligt indeklima. Undgå husstøvmider og skimmelsvamp med mekanisk ventilation. En del af et godt indeklima er, at det rum man opholder sig i bliver ventileret, så luften i rummet har en tilpas temperatur og ikke føles tung og ”brugt”.

Hensigten med ventilation er dels at fjerne luftforureninger, der kommer fra mennesker, overflader og processer, dels at erstatte den forurenede luft med frisk luft. Det er afgørende for medarbejdernes indsats og effektivitet, at der er en god luftkvalitet og indeklima på arbejdspladsen i det hele taget. Undersøgelser viser, at vores præstation på arbejdspladsen bliver påvirket af indeklimaet.

Og det gælder både den fysiske og den psykiske præstation. Indeklimaet har stor betydning for, . Ventilation og indeklima. En forudsætning for et sundt indeklima er et fornuftigt luftskifte. I forbindelse med energirenoveringer eller andre forbedringer, som omhandler ex nye vinduer, døre og efterisolering, . En del nye huse er udstyret med et mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding, som automatisk sørger for at holde et behageligt indeklima med et godt luftskifte.

Her behøver du ikke selv at sørge for udluftning. LÆS OGSÅ: Genbrug af varme med varmegenvinding. Nogle huse er udstyret med mere . I nye, tætte huse eller ældre huse, der er blevet efterisoleret og tætnet, kan du vælge at få et større, balanceret ventilationsanlæg med varmegenvinding.

Anlægget sørger automatisk for at udskifte luften, så du har et godt indeklima. Samtidig genbruger anlægget varmen i . Luften i arbejdsrum kan bl. For at opnå et behageligt og sundt indeklima er det nødvendigt, at den forurenede luft udskiftes med frisk luft. Udskiftningen af luft kan ske ved naturlig eller mekanisk . Forbedret ventilation er nødvendigt, når man tætner bygningen.

Find svarene på hvordan i Videncentrets energiløsninger og guider om ventilation. Et godt indeklima forudsætter bl. Mekaniske ventilationssystemer skal være let forståelige og betjeningsvenlige for brugerne.

Det gælder ikke mindst i tætte, højisolerede boliger. Brugerne skal hele tiden huske på, at lavt luftskifte let . Professionel ventilation til private og erhverv. Vi kender alle de gode råd med at lufte ud 3-gange dagligt, men det fungerer sjældent i praksis, når man har en travl dag. Derhjemme er man måske ikke så meget hjemme . Det kan ske gennem passiv eller aktiv ventilation. Vi ved også, at det trækker, hvilket er den ubehagelige form for ventilation , og at den dyrt betalte varme forsvinder ud gennem de åbne vinduer, når vi lufter ud.

Det sværeste indeklimamæssigt er at kontrollere temperaturen i bygningen. Lykkes det, er mange problemer løst. Jo mindre temperaturen varierer fra anbefalet temperatur, des bedre er det. Men det er umuligt at fastholde en konstant temperatur.

Kategori A svarer til, at temperaturen svinger minimalt og ved B . Klik ind og læs mere omkring vores løsninger. Alt om indeklima : Læs informative artikler med trin-for-trin guides eller se film om, hvordan du forbedrer indeklimaet og reducerer fugtproblemer i din bolig. Gå på jagt efter ventilationsløsninger og avancerede varmesystemer til din bolig. Den enorme variation af arrangementer i Royal Arena stiller store krav til ventilationen, der både skal levere luftcirkulation for tusindevis af svedende koncertgæster og et par håndfulde badmintonspillere.

Tekst af Kasper Boye, foto: Hélène Mogensen de Monléon.