Tilbud gasfyr installation

You are here: Home - Без рубрики - Hvordan fungerer en varmepumpe enkel forklaring


Hvordan fungerer en varmepumpe enkel forklaring

En kort gjennomgang av hvordan en varmepumpe virker. Laget med tanke på vg1-elever. Greier du nå å forklare hvordan en varmepumpe virker? Se på animasjonen igjen. I animasjonen under kan du klikke på de . Fagstoff: En runde i varmepumpen: Vi tar for oss hva som skjer i en varmepumpe gjennom punkt knyttet til en figur.

Hvordan virker egentlig en varmepumpe ? En varmepumpe er forskjellig fra en ovn. Prinsippskisse av en luft til luft- varmepumpe som varmer opp et hus om vinteren. For at varmepumpa skal kunne hente varme fra. Det er enkelt , pålitelig og nesten uslitelig. Derfor kan det kanskje få anvendelse i soldrevede . Kjølemedie er en fellesbetegnelse for gassen og væsken i varmepumpen.

Dette er en fellesbetegnelse som alltid skal brukes. Trenger ingen service, kun rengjøring. HVORFOR FUJITSU VARMEPUMPE ? FUJITSU`s luft-luft varmepumper er effektive – selv i sterk kulde.

Her kan du se hvordan effekten påvirkes av kulde. Figur av kretsløpet i en enkel varmepumpe. Kondensator, 2) Reduksjonsventil , 3) Fordamper, 4) Kompressor.

Kompressoren (4) suger inn den kalde kuldemediumdampen og komprimerer kuldemediet slik at temperaturen øker. Gassen ledes inn i en kondensator (1) hvor den kondenserer til væske . Varmepumpe prinsippet er at varmepumpen transporterer varme fra et ste til et annet med en høyere temperatur. Et trykk-entalpi diagram kan vise i ytterst nøyaktighet hvordan en varmepumpe fungerer , der det viser spesifikk entalpi til mediet iforhold til trykket.

Vanligvis blir varmepumpebegrepet brukt om et anlegg for oppvarming, dvs. Men teknisk sett er også f. De fleste luft-til-luft- varmepumper er forøvrig også . Henter energi fra luften. Varmen kan utvinnes selv om temperaturen synker ned mot -°C. Det første trinnet i denne prosess er at uteluften varmer opp et kuldemedium i utedelen. Hvis du vil vite mer om hvordan en varmepumpe konverterer den lagrede solenergi til oppvarming og varmt vann, finner du en nærmere forklaring her.

Varmepumper for store eiendommer Сохраненная копия Перевести эту страницу Varmepumpen er en Thermia Solid som produserer både varme og varmtvann, og kan med enkel komplettering produsere kjøling. Dette gir et heldekkende komfortsystem med behagelig inneklima året rundt, samtidig som man erstatter behovet for et separat kjøleanlegg. I dag vet vel kanskje de fleste at en varmepumpe er noe vi bruker for å varme opp boligene våre.

Men, det er faktisk ganske mange som vet veldig lite om det, og det. Hvis vi derimot ønsker kjøling, snus i prinsippet kretsløpet, og utedel og innedel bytter enkelt sagt funksjon med hverandre. Enkelt forklart : Hva er COP gjennom hele året, ved alle ute og innetemperaturer.

Ved å utnytte naturlige krefter på en smart måte, henter varmepumper gratis energi: jordvarme, bergvarme, sjøvarme eller varme fra lufta. Slik virker en varmepumpe. Det geniale med en varmepumpe er at den utnytter den energien som finnes gratis i jor berg, sjø eller luft, . Не найдено: enkel Hva er COP?

Сохраненная копия Похожие Перевести эту страницу Når det gjelder varmepumper snakker man ofte om varmefaktor (COP), eller virkningsgrad. Varmefaktoren er et sammenlignbart tall som viser forholdet mellom tilført energi (fra elektrisitet) og utvunnet energi fra varmepumpen. Med en varmefaktor på tre får du altså ut tre ganger så mye energi som det du tilfører.

Sådan fungerer en varmepumpe. Brinen, der cirkulerer i kollektorslangen, opsamler varmeenergi fra jorden, luften eller vandet. Varmeveksleren ( fordamperen) overføres varmeenergien til varmepumpens iskolde kølemiddel. Ved ekspansionsventilen sænkes trykket i kølemidlet som går på gasform og temperaturen .