Tilbud gasfyr installation

You are here: Home - Без рубрики - Hvor meget co2 udleder et fly


Hvor meget co2 udleder et fly

Hvis du til gengæld vil gøre så stor skade som muligt, så skal du flyve på First Class, hvor du får en stor andel af pladsen (og derved også CO-udslippet) på et i forvejen miljøskadeligt fly. Og så er der en masse transportformer der ligger i midten. Hvert år rejser mange hundrede tusinde danskere ud på . Kampagnen vil over det næste halvandet år sætte fokus på, hvad vi som enkeltpersoner kan gøre for at mindske vores udledning af CO2. Følger vi bare nogle af de mange rå skulle hver dansker kunne nedbringe sin del af det samlede CO-udslip med ét ton.

For at nå målet kan man for eksempel sænke . Den viser også, at fly og biler står for procent af klimapåvirkningen fra transport, mens øvrig offentlig transport kun tegner sig for en tiendedel. Fly – og bilrejser udleder stort set lige meget COpr. Alt imens bilindustrien og luftfartsselskaberne presses fra alle sider for at begrænse CO-udledningen, så tøffer den globale fragt-flåde ubemærket videre med røg ud af skorstenen. Skibsfart udleder globalt set dobbelt så meget COsom luftfart, der står for kun procent af verdens samlede udledning. Således skader CO-udledning højt oppe i luften klimaet dobbelt så meget som udledning af samme mængde nede ved jorden.

Selvom der er en udbredt viden i befolkningen om, at det belaster klimaet voldsomt at rejse med fly , er trangen til at få luft under vingerne som turist, medarbejder og menneske . Det kan næsten kun få mig til at konkludere at det . I den snart år gamle klima-aftale fra Kyoto og i den nye Paris-aftale fra december er CO-udledningerne fra skibs- og luftfart usynlig. I virkeligheden stiger de hastigt. Alligevel trædes der vande i de endeløse forhandlinger. Rejser med fly er den transportform, der fører til den største udledning af CO2. For et fly bruger i gennemsnit ton brændstof i timen.

Det afhænger blandt andet af, hvilken type fly vi rejser me hvor mange. Igennem en lang årrække har det i ICAO været drøftet, hvorledes luftfart, globalt set, kan bidrage til nedbringelse af udslip af drivhusgasser. Forskellige former for markedsbaserede virkemidler – MBM – hvor luftfartsselskaberne betaler for deres CO-udledning, f. Videnskabsmnister Helge Sander fremlæger i dag en plan, der skal skaffe Danmark mere grøn it. COer en luftart, der også kendes som kuldioxid eller kultveilte og dannes ved afbrænding af organisk materiale.

Samme princip som med så meget andet. Hvor meget coudleder fx en kwh? Det kommer jo også an på så meget, om der er gang i møllerne osv, alligevel bruger man et gennemsnit så man kan regne co-aftryk fra forskellige el- aktiviteter. I bilen er den som sagt i mit tankeexperiment personer! Nogle selskaber bruger eksempelvis såkaldte grønne landinger, hvor flyet ”går i tomgang” for at spare brændstof og taxier på én motor.

Grafikken viser, hvor meget drivhusgas, vi udleder omregnet til tons COper dansker om året i gennemsnit. I alt bliver det til tons. Fly ‘ dækker fly til privat ferie (arbejdsrelateret flyvning er lagt ind i de produkter man producerer, hvad enten dette er en vare eller offentlig service).

CO, man kan spare hver eneste dag,. Hvis du lader selskaberne betale, så må de jo tænke anderledes. Hvis du flyver med gammelt udstyr, så bliver det dyrt, siger han og tilføjer: Så det, der vil ske, er, at ethvert selskab må skrotte gamle fly , der har høje emissioner.

COde udleder per passager. Hvert tredje sekund lander eller letter et fly i Europa, og hver gang bruges der brændstof, og det udleder CO: Nye miljøvenlige tiltag er godt på vej. Ifølge Daniel Pilpel Kirchhoff gør man i Norwegian, hvad man kan for at være miljøvenlig, vise et samfundsansvar og samtidig imødekomme kundernes . Men hvor slemt er det egentlig? Det synes umiddelbart ikke af så meget , men CO-udslippet fra fly stiger stødt og på det individuelle niveau, kan CO- udledningen hurtigt blive voldsom stor, hvis man flyver.

Tallene svarer til, at en kort flyvetur fra København til Zürich på 9km udleder 24kg CO2. Hvis familien på fire i stedet tager fly til Rom vil udledningen af CO2e være 3. For slet ikke at tale om, hvis vi tager til Thailan hvor den samlede klimaeffekt pr. CO2e og alene brændstofforbruget vil udgøre 1.