Hvor meget co2 udleder en dansker

Home / Hvor meget co2 udleder en dansker

Concitos indfaldsvinkel er, hvad man bruger sine penge til. Pointen er, at man skal have så lille en udledning af COper krone, man bruger, som muligt. Egentlig kan det koges ned til to råd: Køb services frem for ting og sager. Og når du skal købe ting og sager, så køb dyrt og godt, siger Torben Chrintz:. Hver dansker slipper i gennemsnit ton COi atmosfæren, halvdelen kommer fra el, varme og transport alene.

Vi danskere er slet ikke klar over, hvor meget COvi hver især slipper ud i atmosfæren, hvert år.

Se hvor mange tons COlandene udleder i gennemsnit pr. Hvis vi danskere blot foretager små ændringer i de daglige rutiner, kan vi opnå markante reduktioner i udledningen af CO men hvor stort er CO2-udslippet for den enkelte dansker egentlig? Her kan du se hvor meget COdu udleder om året. Vær opmærksom på at sproget er engelsk. Læs også: Hvad er ton CO?

Vi har også tidligere undersøgt, hvordan en omlægning af forbruget i hjemmet kan være med til at nedsætte både varmeregning og CO- udledning. Det viser sig imidlerti. CObrændstof bil fly udstødning udledning forurening.

Bilers udstødning er en direkte udleder af CO2. Selvom danskere generelt er gode til at tage cyklen, så rejser vi også meget i bil, i fly eller over vand. Klimakorrespondenten from desktop or your mobile device. Hver dansker udleder i gennemsnit 1ton CO-ækvivalenter (en samlet sum over drivhusgasser). Vores materielle fodaftryk med 1ton er . COFamilien skal afprøve hvad en klimabevidst livsstil egentlig indebærer.

Bliv ringet op uforpligtende til en snak om klimavenlig strøm. Kilde: Energistyrelsen og Energi- og olieforum, Bolius. Coudledning pr dansker. Hej dansker : Så stort er dit COfodaftryk.

Kun procent af dit samlede CO- fodaftryk kommer fra dit forbrug af elektricitet, varme, benzin og diesel. Svaret på det problem er ifølge chefanalytikeren progressive afgifter, som kan målrettes familier med et energiforbrug, der ligger ud over det normale, og som dermed er skyld i en unødvendig stor CO- udledning. COntant er et formidlingsprojekt fra danmarks grønne tænke- tank COnCitO, hvor vi sætter fokus på forbrugets klimaeffekter.

Danmark kommer sammen med Storbritannien,. I december indgik verdens ledere i Paris en aftale, der vil bidrage til at begrænse verdens CO- udledning og bremse den globale opvarmning. COom året via sit forbrug af . Særligt når vi er blevet vant til, at forbrug er en naturlig del af vores måde at omgås hinanden på og tæt forbundet til vores opfattelse af, hvad et godt liv .

Hvis alle indbyggere i verden udledte det samme, ville vi have en samlet udledning på mia. Ingen spiser så meget kød som danskere – og netop kødproduktion regnes som stærkt klimabelastende. Hvor meget COudleder en enkelt kommentar på det populære sociale netsted Twitter?

Den gennemsnitlige dansker udleder i dag lidt mindre COårligt end tidligere. En plan, som i ugens løb er blevet fremhævet ved flere lejligheder under topmødet i FNs Klimapanel på Tivoli Hotel i København, hvor repræsentanter fra 1lande verden over i dag præsenterer en 120-siders opsummering . Undersøg forskelle mellem økologiske og konventionelle produkter i forhold til animalske produkter og fisk.