Tilbud gasfyr installation

You are here: Home - Без рубрики - Hvad er husholdningsaffald


Hvad er husholdningsaffald

Hvad er husholdningsaffald ? Men det gælder ikke glas, batterier og andet miljøfarligt affald. Spørgsmål om restaffald og dagrenovation? Dagrenovation er det daglige affald fra husholdningen, men en del skal du sortere fra til genbrug. Det gælder blandt andet glas, flasker, pap og papir. Tømning af beholdere til husholdningsaffald.

I Sønderborg Kommune bliver dagrenovations- og genbrugsbeholderen tømt hver 14. Har du for meget affald efter fx jul? Læs, hvad du gør, når du har mere affald , end skraldespanden kan rumme. De værste ting, du kan smide i skraldespanden жов. Кеш Перекласти цю сторінку лют.

Her kan du få svarene og se affaldets vej fra skraldespanden til nyt produkt. REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Ordning for dagrenovation. Hvem gælder ordningen for.

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for en bæredygtig udvikling, hvor vi køber mindre og producerer mindre affald. Det er ikke realistisk at genanvende al affald. Det er materiale der ikke for brugeren har nogen værdi og derfor må bortskaffes for at det ikke skal ophobe sig og være til gene. Det opstår også som en rest efter dyrenes eksistens . Regulativ for husholdningsaffald i Aarhus Kommune. Find regulativet i Download-boksen.

Bliv klogere på forskellige slags affald , og hvad der sker, efter du har afleveret det. Få hjælp til dit affald. Vi bygger nye genbrugsbeholdere til seks forskellige typer affald.

Afhentning ved boligen. Vi har her på siden samlet alle de vigtigste informationer, så du kan læse mere om din nuværende affaldsordning, sortering af affald , beholdere m. Er du i tvivl om, hvilken. Det består af brændbart eller genanvendeligt uhygiejnisk affald , bla. Få svar på de mest stillede spørgsmål om affald fra husholdningen. Fx hvornår og hvor ofte dit affald hentes.

Affald fra husholdningen. Ny affaldsordning fra 1. Læs om affaldsordningen fra 1.