Tilbud gasfyr installation

You are here: Home - Без рубрики - Hvad er en tankattest


Hvad er en tankattest

En tankattest er producentens oplysninger om olietanken. I attesten står produktionsår samt et godkendelsesnummer. Dette nummer er en kode som bl.

Produktionsåret er sammen med tankens . Er der fulgt en tankattest med tanken, kan det ligeledes ses der.

Alderen kan i nogle tilfælde også fastlægges på anden vis af olifeyrsteknikeren. Nedgravede olietanke af stål. Har du den ikke selv, har kommunen muligvis en kopi. Hvad risikerer du, hvis du ikke sløjfer olietanken?

Hvis du ikke sløjfer eller udskifter olietanken efter de gældende . Hvordan finder du ud af, om. Сохраненная копия Перевести эту страницу Alle olietanke som er i brug i dag, skal være typegodkendte og forsynet med en tankplade.

Tankpladen indeholder oplysninger om tankens type og produktionsår. Hvad siger loven om køb af brugt tank? Du skal anmelde, at du opstiller en olietank mindst dage før, arbejdet begyndes.

Hvis tanken ikke skal bruges til et oliefyr i en almindelig beboelse, skal du dog anmelde olietanken en måned før, arbejdet begyndes. Du skal afmelde din olietank, hvis den er for gammel eller er taget ud af drift. Du skal sende en kopi af tankattesten sammen med anmeldelsen til kommunen. Det er vigtigt at du selv gemmer tankattesten , da det er din garanti for, at tanken overholder loven, og at den er dækket af forsikringen.

Tankattesten modtager du af. Hvad gør du når du skifter energiforsyning. Skifter du energiforsyning, skal . Pas på når du køber hus.

Boligkøberne skal passe på, at de ikke uforvarende kommer til at hænge på en ulovlig tank eller til at stå med en olietank, som skal sløjfes inden for ganske kort tid”, advarer Henrik Høpner, formand for Danske BOLIGadvokater. Din tankattest fritager dig ikke for at anmelde din tank til kommunen. Kommunen skal have besked senest dage inden ibrugtagelse af en tank.

Er din olietank for gammel? Bliver den sløjfet rigtigt?

Bliv klogere på de vigtige forholdsregler der er, når du har en olietank. Hvis du ejer af en olie- eller dieseltank skal du være opmærksom på, at tanken er omfattet af en række regler for at mindske risikoen for forurening og lækage fra tanken. Reglerne er angivet i Olietankbekendtgørelsen. Det er vigtigt, at din tank opfylder reglerne af hensyn til den lovpligtige forsikringsordning, som findes for . Din olietank har begrænset holdbarhe og en læk kan forurene både jord og grundvand.

Afmelde olietank (PDF) Husk at vedlægge kort eller skitse af tankens placering på grunden. Ved du, hvad det vil sige at sløjfe en olietank? Hvis du hverken kan besvare første eller andet spørgsmål, bør du læse videre. Det kan nemlig blive en dyr omgang, hvis man ikke har kendskab til reglerne vedrørende olietanke, og noget går galt.

Vi vil i de kommende afsnit give informationer om en række vigtige forhold . Når du ringer så hav gerne oplysninger om olietanken og tankattest samt din adresse og dit matrikelnummer klar. Anmeld eller afmeld din olietank . Hvad enten man vælger at fortsætte med olie eller skifte til anden varmeforsyning, skal den gamle olietank tages ud af brug. Når du skal have en ny olietank, skal du anmelde det til kommunen senest dage . Du skal være opmærksom på, at hvis reglerne ikke bliver fulgt, kan tanken være ulovlig, og så er du sandsynligvis ikke dækket af forsikringen, hvis der sker olieudslip fra tanken. Kravene til olietanke afhænger af tankens størrelse, og om den . Det drejer sig især om at vurdere anlæggets risiko i forhold til grundvand og miljø. Ved køb af ny olietank skal man sikre sig, at leverandøren udleverer en tankattest.

Kopi af tankattest skal indsendes til Rebild Kommune senest ved selve etableringen af olietanken. Her kan du læse om reglerne for olietanke – om din olietank f.