Tilbud gasfyr installation

You are here: Home - Без рубрики - Hvad er biobrændsel


Hvad er biobrændsel

I USA dyrkes majs og sojabønner til brug som biobrændsel , mens man i Europa primært bruger rapsolie og olie fra hør-frø. Andre kilder er affald fra industri, landbrug og skovbrug, f. De fleste former for biobrændsler afbrændes for at frigøre den kemiske energi . I enfamiliehuse fyrer du som regel med træ, fx i form af brænde, træflis eller træpiller. Majs eller døde grise i tanken?

Biobrændsel er alt muligt organisk materiale, fx træ, halm, haveaffald og korn. Biobrændstof kan enten produceres af potentielle fødevarer eller af affalds- og biprodukter. Det kaldes henholdsvis 1. Laves af stivelse og sukkerholdige råvarer som korn, fx hvede og majs, sukkerroer og sukkerrør.

Eller skulle vi lokke me at biler på biobrændsel var billigere at købe, fordi de havde meget lavere afgifter? Kan dyrkning af biobrændsel komme til at true dyrkning af afgrøder i U-landene? Kan biobrændsel sikre, at flere lande bliver selvforsynende med energi – også til transport?

Afgrøder, der dyrkes med henblik på at skulle anvendes som biobrændsel , kaldes energiafgrøder. Inden du for alvor tager hul på artiklen, er det meget rart at vide, hvad biobrændsel egentlig er for noget. Derfor får du herunder en kort og præcis beskrivelse af energikilden.

Bioenergi kan aldrig blive CO2-neutralt. Men det kan være godt for klimaet alligevel, forklarer dansk energiforsker. Jeg elsker at sige det her: HVAD SAGDE JEG. Måske har jeg ikke haft den diskussion her på avisen, men det føles dejligt at sige det alligevel. Træpiller er sammenpressede træspåner og savsmuld.

Biobrændsler (også kaldet agrobrændstof) er i mange politikeres øjne svaret på kravet om at reducere transportsektorens kraftigt stigende forbrug af fossile brændsler. Mange mener endda, at flydende biobrændsler som biodiesel og bioethanol på længere sigt kan erstatte benzin. De stigende energipriser har sat ekstra fokus på brugen af biobrændsel. På denne side kan du få et overblik over, hvilke brændsler og fyringssystemer der findes, og hvad der skal tænkes på inden investering. Praktisk erfaring med forbrug, transport og logistik af halm.

Notat til belysning af transport og logistik af . Biomassebekendtgørelsen fastlægger alene hvilke typer affal der kan brændes på affaldsforbrændingsanlæg, der ikke er godkendte. Sådanne brændsler er ikke pålagt affaldsafgift. Biobrændstoffer er flydende eller gasformige brændstoffer til transport fremstillet ud fra biomasse. Sådan er det, fordi vi i bund og grund er egoistiske, også på nationalt plan, når vi fremmer biobrændsel , selvom det ikke er en bæredygtig teknologi, og selvom det er til direkte skade for landbruget i u-landene.

Hvad er biobrændstoffer? Hvem skal betale hvor meget for hvad ? BÆREDYGTIGHED FN har blandt mange advaret om, at brugen af afgrøder til biobrændsel kan betyde sultedøden for hundredtusinder af mennesker verden over. Amerikanske fly må nu hælde procent biobrændstof i tankene, og indholdet af biobrændstof i danske biler stiger fra i dag.

Men det bliver svært at skaffe så meget biobrændstof, og meget biobrændstof kan slet ikke kaldes CO2-neutralt, siger forskere.