Tilbud gasfyr installation

You are here: Home - Без рубрики - Hofor gasmåler


Hofor gasmåler

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR BYGAS. Leveringsbestemmelserne beskriver det retslige grundlag, som er imellem HOFOR og dig som kunde. HOFOR producerer bygas, samt hvor vi leverer den. På Tastselv Service kan du Indtaste din aflæsning, følge dit forbrug, rette i dine kundeoplysninger, melde flytning og se dine regninger. Nedtagelse af gasmåler : Husk at angive på anmeldelsen, hvem der har rekvireret arbejdet, da HOFOR skal opkræve et indleveringsgebyr ifm.

Afpropning udenfor lejlighed: Husk at skrive på anmeldelsen, hvor afpropningen er sket. Aflevering af gammelt grej: Når du afleverer gamle gasmålere på . Bliver jeres måler fjernaflæst af os, skal I ikke foretage jer noget. Aflæser I selv jeres måler, sender vi automatisk et aflæsningskort til jer. Jeres måler er fjernaflæst. Er I som erhvervskunde tilkoblet fjernaflæsning, behøver I ikke gøre noget, når det er tid til at aflæse jeres måler.

Vi klarer aflæsningen her fra HOFOR via en . IuvgsJSmmjk Похожие сент. Добавлено пользователем Aalborg Forsyning, Gas Aalborg Forsyning, Gas beskriver i denne video, hvordan du aflæser din gasmåler og indrapporterer. Mange ældre lejligheder har stadig gas og dermed gaskomfurer til rådighed. Hvis du skal renovere dit køkken og i den forbindelse ønsker at få byttet din eksisterende måler, skal du bruge en autoriseret VVS-installatør. Som hovedregel skal du selv betale for alle ændringer i gasinstallationen, som du selv ejer.

Del din mening i dag, og hjælp med at bygge tillid online. Når du bygger om, er det oplagt at få nye gasinstallationer. Du kan få en lille måler, som kan gemmes i et skab.

Og rørene kan fx gemmes i køkkensoklen. Den nye måler skal kunne afmonteres, uden at de . Den gasmåler , du har hængende, tilhører HOFOR. Hvis du ønsker at få byttet din nuværende gasmåler til en, som er mindre, skal du henvende dig til en autoriseret VVS-installatør – du betaler selv alle omkostninger ved udskiftningen. De nyeste gasmålere er mindre og har kun ét rør, mens de ældre . Hvis du ikke installerer et gaskomfur, skal din gasmåler af sikkerhedsmæssige årsager nedtages. Dette gøres ve at du ringer til en aut.

Hvis ikke du gør dette, vil HOFOR selv henvende sig med krav om nedtagning. Du skal selv betale for . Hvis du skal have flyttet din gasmåler , skal du have fat i en autoriseret VVS- installatør. Prøv vores prisberegner og få en VVS-pris nu. Gasudslip fra gasledning i vejen. Målt med gasmåler samt afspærret område.

HT-rør til sikring samt tilkaldt HOFOR. Beton, formentlig fra lastbil med betonkanon, lå ud over et vejareal. Foretaget afspærring af skadestedet med sprøjten.

Nedtagning af gasmåler til Hofor , fjernelse af rør fra gasmåler til stigestreng samt afpropning ved stigestreng. Kære HOFOR , må jeg male min gasmåler ? Eksempelvis nedtagning af gasmåler , ændring af rør osv. Ved udvidelse af ba hvor der skal etableres gulvvarme, eller ved etablering af gulvvarme i andre rum, har .