Tilbud gasfyr installation

You are here: Home - Без рубрики - Fugt i træ og trækonstruktioner


Fugt i træ og trækonstruktioner

Træ er et hygroskopisk materiale, dvs. Derfor er et stabilt, lavt fugtindhold ofte en forudsætning for vellykkede trækonstruktioner. Dette erfaringsblad beskriver forskellige typer fugtmålere til brug i træ og træmaterialer samt retningslinjer for at undgå fejlmålinger og dermed risiko for forkerte . Forudsætninger for malearbejde på underlag af træ mv. Malearbejdet er afhængigt af det underlag, som blandt andet.

De mange og meget omtalte nye byggerier med fugt – og skimmelsvamp har ført.

Temperatur under oC. Træ inde i tagkonstruktioner. De fleste alvorlige fugtskader sker, fordi der trænger varm luft fra brugen af bygningen op igennem lofter eller ud igennem vægge, hvor luften afsætter vanddamp på de kolde dele i konstruktionen. Fugt i konstruktionerne.

Den kan fx vise sig som mørke eller aftegninger på en kældervæg eller brunlige aftegninger på træ og trækonstruktioner både indenfor og udenfor på huset. Da for høj fugtighed er skyld i de fleste svampeangreb, er det især de steder i boligen, som udsættes for fugt , der også er i risiko for et angreb. Ved undersøgelse af trækonstruktioner , trævinduer mv.

Desuden omtales fugtmålerondeller og -dyvler til indbygning i trækonstruktioner med henblik på at følge fugtindholdets variationer i en periode.

Endeligt beskriver erfaringsbladet, hvilke faktorer der skal tages højde for med hensyn til måleudstyrets nøjagtighed. Erfaringsbladet indgår i Byg-Erfas temaer om . Nedenfor er angivet eksempel på en tabel til den byggesagkyndiges brug med forslag til, hvordan værdierne kan angives på trækonstruktioner. Af disse nedbrydere af træ , er bygningssvampe (Ægte Hussvamp, Gul Tømmersvamp,.

Korkhat m.fl.) de alvorligste og mest. Bakterier trives i træ som udsættes for stor fugtighed. For eksempel som følge af vådlagring af . Anvisningerne på dette blad gælder for alle Timberman gulve. Krav, der knytter sig specielt til den . Reparation_af_raad-_og_svampeskad. Сохраненная копия Похожие Перевести эту страницу Råd- og svampeskader knytter sig primært til træ.

Et passende fugt – indhold er en forudsætning for, at de senere udviklede larver kan ernære sig af veddet. Nogle billelarver lever i allerede svampeskadet træ. Svamp kan opstå som følge af enten uventet tilgang af fugt til den pågældende trækonstruktion eller indspærring af byggefugt. Det betyder dog ikke at.

Omfattende angreb kan udvikles i skjulte trækonstruktioner. Som råd betegnes skader på træ forårsaget af. Title, Måling af fugt i træ : fugtmåling i trækonstruktioner med SBC-rondel.

Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan . Vokser på alle materialer. Kræver en overfladefugt på mere end ( træ ) eller. Men… Tørre trækonstruktioner kan være nedbrudte.

Publikation: Forskning › Andet bidrag. Hvad fører til et dårligt indeklima? At træ svinder og udvider sig afhængig af luftens fugtighed og temperatur, er en materialeegenskab, der bør tages hensyn til ved planlægning og udførelse af trægulve for at sikre et godt resultat. Hvordan forbedrer træ. I praksis er der ofte brug for at beregne, hvor meget et tværmål ændrer sig, når træfugtigheden ændrer sig som . Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet.

Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet. Hvis trækonstruktioner , der indeholder isolering, er opfugtet i en gra som.