Tilbud gasfyr installation

You are here: Home - Без рубрики - Forurening brændeovn


Forurening brændeovn

Ifølge seniorrådgiver ved Institut for Miljøvidenskab Helge Rørdam Olesen bor nogle danskere med mere forurening , end de indser. Når folk fyrer kraftigt, kan man i brændeovnskvarterer have partikelkoncentrationer, som svarer til det, . Nogle bor med mere forurening end de indser. Det er de fine partikler fra brændefyring, der har sundhedsskadelige konsekvenser for mennesker. Ifølge rapporten fra Nationalt Center for Miljø og Energi, DCE, er de årsag til, at omtrent 5danskere dør for tidligt hvert år. Kan de overhovedet bruges miljøvenligt?

Jo bedre forbrændingen af træet er, jo mindre forurening. Ifølge Miljøministeriet kan man begrænse forureningen fra sin brændeovn , hvis man følger fire råd: Tænd op i toppen af brændet. Kan du klage over naboens røg fra brændeovnen? Generelt om brændeovne og pejse січ.

Så mange klager over naboens brændeovn груд. Hvad må du ikke fyre med i. Hvorfor opstår forurening. Fyring med træ står for en lille del af boligopvarmningen, men en stor del af partikelforureningen. I de senere år har der været øget fokus på brændeovne og deres bidrag til luftforurening med bl.

Gennem år har Teknologisk Institut anvendt samme metode til at indsamle data om niveauet for partikeludledningen fra danske brændeovne. Dataene skal give et indblik i, hvor miljøvenlige danske brændeovne er blevet over tid. Konklusionen fra Teknologisk Institut lyder: . I nogle tilfælde kender forskerne årsagen til den høje forurening. Der er fx husejere, som har oplyst, at de har fyret med vådt træ og affaldstræ, hvilket har givet anledning til – 1gange mere dioxin end normalt. I et par tilfælde har der været målt højere forurening fra gamle brændeovne , hvor forbrændingen ikke er så . København og udleder derved lige så mange partikler som trafikken.

Dette er til trods for, at brændeovne kun dækker af byens energiforbrug. Ved at indføre røgfri boligområder kan partikeludledningen reduceres . Det er ikke kun udeluften i Brønshøj-Husum, der kan være forurenet af bydelens brændeovne. Nye indeklimamålinger i bydelen foretaget i villaer med brændeovne viser, at både helt nye og ældre brændeovne også kan bidrage til forurening af luften i stuen med skadelige partikler.

Flere brændeovne – mere forurening. Energistyrelsen står bag en ny undersøgelse af brændeforbruget i Danmark. Her er antallet af brændeovne ( herunder pejse og masseovne) i boliger og sommerhuse opgjort til ca. Fyr kun med rent og tørt brænde, hvis du vil undgå forurening , skorstensbrand og dårlig varmeøkonomi. Læs, hvad du absolut ikke bør fyre med i din brændeovn.

Der er ikke fastsat en relevant objektiv grænseværdi, som kan bruges til at bestemme, om en forurening fra en konkret brændeovn er væsentlig. Hvis en nabo har klaget over brænderøgsforurening, vil det kun sjældent være muligt at afgrænse forureningen, sådan at det kan dokumenteres, at for eksempel partikler i luften . De væsentligste kilder i indeklimaet i forhold til partikelforurening er stearinlys og mados, når man ser bort fra cigaretrygning. Ovennævnte undersøgelse viser også, at de to dominerende årsager til at fyre i en brændeovn er ‘hygge’ og privatøkonomi.

Der er således ingen vitale årsager til at udsætte naboer og medmennesker for sundhedsskadelig forurening. Når forureningen fra brændeovne alligevel har fået det betydelige . Brændeovne var dog ikke . Derfor vil vi rigtig gerne have . De grønne vismænd har nemlig regnet u at forurening fra brændeovne koster over 3menneskeliv om året, og at samfundet kan tjene hele tre milliarder kroner per år på at regulere dem. Partikel-forureningen fra træpillefyr og brændefyr er op til gange mindre end forureningen fra brændeovne. Det seneste år har der lydt anklager mod røgen fra de populære brændeovne , fordi brændeovne udsender forholdsvist mange små partikler. Skytset er blandt andet kommet fra en rapport “Luftforurening med . Nye miljømærkede brændeovne er en forbedring, men de løser på ingen måde miljøproblemet.

Ligeledes kan brændefyring bidrage markant til forurening af luften inde i din bolig. Målinger af ultrafine partikler i. Rapporten konkluderer, at brændeovne står for procent af de helbredsskader, som kan tilskrives lokal luftforurening. Vejtrafikken er skyld i procent af helbredsskaderne.

Det betyder ifølge rapporten, at brændeovne alene i Aarhus Kommune er skyld i otte for tidlige dødsfald om året.