Tilbud gasfyr installation

You are here: Home - Без рубрики - Forbrug fjernvarme


Forbrug fjernvarme

Normalt er et fjernvarmeanlæg problemfrit. Men der kan være en defekt ventil, der kan opstå en utæthed et ste eller måleren kan måske svigte. Jævnlige tjek af dit forbrug sparer ærgrelser ved en ekstra regning.

Dit forbrug bliver afregnet efter de målere, der er på forbrugsstedet – din adresse. Det er altid en rigtig god idé at kende sit forbrug og holde et vågent øje med det.

Vestforsynings målere er i dag fjernaflæste, hvorfor du med stor fordel kan benytte . Fjernvarme , 1MWh, 1MWh, MWh. Det kan være en rigtig god idé at holde øje med dit forbrug af fjernvarme. Du kan både spare penge og få en øget komfort, hvis du optimerer udnyttelsen af fjernvarmen. Vi har nedenfor samlet lidt nyttig information og vejledning, som kan hjælpe dig med at minimere dine varmeudgifter.

Har du spørgsmål til din regning kan . Sep Du kan se, hvordan dit forbrug af el, vand og varme er på den seneste årsopgørelse fra dit:. Beregn din families forbrug i forhold til gennemsnittet.

Du skal bruge forbrugernummer og web pinkode for at bruge appen første gang. Du finder koderne på den seneste opgørelse fra os. Det giver mulighed for at se bl. Se flyer om eForsyning, tryk her.

Se dit forbrug , returtemperaturer, dokumenter m. Gå ind på følgende link. Du logger ind med kundenummer og pinkode, som du finder på din regning. Hvor kan jeg se mine regninger fra TREFOR . Det er meget vigtigt at følge udviklingen i el-, vand- og varmeforbruget i hjemmet. Selv om et fjernvarmeanlæg normalt fungerer uden problemer, er det en god ide at følge med i forbruget.

Ved et usædvanligt højt forbrug kan du for eksempel blive opmærksom på en defekt ventil eller en utæthed i . Du kan se dit forbrug og regninger inden for de seneste år. Du kan printe dine regninger ud i selvbetjeningen. Kontrolkort for varme og vandforbrug kan hentes her og printes ud.

Regningen for fjernvarme er helt anderledes udformet end for naturgas. Populært sagt får fjernvarmekunder om sommeren lave regninger – hvorimod regningen stiger i vintermånederne i takt med et højere varmeforbrug.

I juli har du som varmekunde typisk et forbrug , som kun udgør af årets samlede forbrug. Driftsstatus: Normal drift Normal drift. Dec Du kan se, hvordan dit forbrug af el, vand og varme er på den seneste årsopgørelse fra dit:. Husk at lukke for termostaten imens.

Temperaturen på det varme brugsvand bør være omkring 55°. Ved højere temperaturer opstår der risiko for tilkalkning i varmtvandssystemet, og det øger varmeudgiften. Husk også, at brusebad er billigere end karbad. Udnyt din fjernvarme bedst muligt og undgå dårlig afkøling.

MWh, da ernvarmeforsyningerne kun . På hjemmesiden finder du forskellige informationer om fjernvarmeværket, kontaktoplysninger på medarbejdere m. Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte os på telefon eller komme forbi vores kontor på Kongevejen 1 Ringkøbing. Denne folder er en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af vand og varme. Ikke kun af hensyn til miljøet og ressourceforbruget, men også til din egen betaling af forbruget. Vand- og varmeanlægget fungerer normalt problemfrit, men en ventil kan blive defekt, en måler kan svigte, eller en utæthed kan opstå.

Brug eForsyning – en app, der giver overblik Her kan du følge dit forbrug , returtemperaturen og din varmeøkonomi.