Tilbud gasfyr installation

You are here: Home - Без рубрики - Fodplade tagfod


Fodplade tagfod

Der skal etableres ventilationsspalter ved kip og tagfod samt sikres, at der er. Overgang mellem undertag og fodplade efterses . Kip med ventilationsspalte. Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra.

Som generel regel gælder at desto mere utæt en takdækning er, desto vigtigere er det med et solidt og stærkt undertag.

Hæftet indeholder desuden en beskrivelse af, . Dette hæfte omhandler, hvordan man kan opføre konstruktionen tagfod ( fodplade ) på muret gesims, så bygningsreglementets krav til isolering opfyldes samtidig me at ventilation af tagkonstruktionen sikres. Det mest udbredte undertag er en banevare, der spændes ud mellem spær og hænger med en svag nedbøjning mellem spær. Indtrængende vand løber i ned- bøjningen mellem spærene og afledes ved tagfod med en fodplade og tagfod til tagrenden. Undertaget klemmes til spærhovedet med 25 . Nederste bane monteres altid vandret. Forsænket skotrende ved tagfod.

Fodplade føres ud i skotrenden (vand løftes op i tagrenden).

Første undertagsbane fastgøres i skotrenden (fra fod til kip). Erhvervsskolernes Forlag. Fuglegitter med ventilation. DAFA undertagsstrammer. Taghældningen er grader.

Oprindelige spær i dimension ca. I tilfælde af større spærafstand skal taglægter og fast undertag udføres i kraftigere dimensioner. Alternativt udføres mellemspær.

Det forudsættes at spær oprettes med min. Konstruktionen bør derfor beskyttes mod nedbør og kondens i hele byggeperioden. Faldet på tagfodsbrættet skal min. DIFFUSIONSTÆTTE UNDERTAGE.

Tagfodsbrættet bestående af min. Skifer på lægter med undertag. Rygning i mørtel med ventila- tion. Vertigo skifer Rektangulær. Farve: Antrazit glat eller Struktur.

FORSæNKET SKOTRENDE VED. Skotrendebund tilpasses, eller alter- nativt monteres Aluflex Pro på den første meter. Rendejern monteres (nedfældning ikke nødvendig).

Med klammer (dasker) fastgøres tagfod midlertidigt. Ud for hver spær, skæres med hobby kniv (se næste side). Næste tagfods element . Ventileret undertag med udhæng.