Tilbud gasfyr installation

You are here: Home - Без рубрики - Flytning af jord regler


Flytning af jord regler

Du skal anmelde flytning af jord i disse situationer. Hvis jorden stammer fra. Jord er ikke bare jor og der gælder også særlige regler for flytning af jord.

Læs, hvad du skal være opmærksom på, når du flytter jord. Jordflytningsbekendtgørelsen – Bekendtgørelse om anmeldelse og.

Hvor kan du købe nyt jord? Сохраненная копия Перевести эту страницу i lov om forurenet jor jf. Formål og anvendelsesområde. Bekendtgørelsen fastsætter regler om anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord omfattet af § 2. Find ud af hvordan du anmelder flytning af jord fra din grund. Grunden til ændringerne er indførelsen af områdeklassificering, og der- med en udvidelse af anmeldepligten ved flytning af jord.

Områdeklassificering betyder, at al jord i byzone og i bymæssig bebyg- gelse er vurderet for risiko for lettere forurening.

Faaborg-Midtfyn Kommune skal flytning af jord ske efter reglerne i Regulativ for jordflytning. Regulativet har til formål at sikre, at flytning af jord i kommunen sker efter gældende regler , herunder:. Jorden må flyttes umiddelbart efter, at anmeldelsen er modtaget hos kommunen, hvis flytning sker til et godkendt modtageanlæg. Holbæk Kommunes regler for flytning af jord samt oplysninger om modtageanlæg på Sjælland.

Der gælder forskellige regler for flytning af ren jord og forurenet jord. I Silkeborg Kommune skal flytning af ren jord anmeldes til kommunen, da vi betragter jorden som affald. Der er vigtigt, at forurenet jord ikke spredes. Derfor skal flytning af jord anmeldes til kommunen. Regler om jordflytning.

Den der iværksætter flytningen af jorden (f.eks. ejer, bruger, bygherre eller entreprenør), er ansvarlig for at anmelde flytningen. Derudover skal den, der er ansvarlig for den faktiske flytning af jorden (f.eks. ejer, bruger, bygherre, entreprenør eller vognmand), sikre sig, at der er indgivet en anmeldelse. Det betyder også at det af sundhedsmæssige årsager er tilrådeligt at du tager nogle enkle forholdsregler.

Har du brug for en introduktion til reglerne om jordflytning, kan du finde hjælp i dokumentet. Nye regler for jordflytning pr. Lovgivningen om forurenet jord har til formål, at sikre en sammenhængende og styrket indsats mod jordforurening og, at sikre vandforsyningen og befolkningens sundhed. En jordforurening kan kortlægges på niveauer: .

Visse typer jord skal anmeldes til Kommunen FØR jorden flyttes. For at undgå spredning af forurening, skal flytning af jord anmeldes til kommunen. Det er lovpligtigt og gælder både jord fra områdeklassificerede arealer, kortlagte arealer, offentlig vej og forurenet jord i øvrigt. Hele byzonen i Glostrup er områdeklassificeret som lettere forurenet.

Ellers må du flytte jorden, når du har modtaget en kvitteret jordanvisning fra os eller uger efter, at vi har modtaget din anmeldelse. Flytning af jord fra kortlagte arealer.