Fjernvarme returvand temperatur

Home / Fjernvarme returvand temperatur

Alle med fjernvarme ve at varmereg- ningen bliver mindre, hvis man bruger det varme vand med omtanke. Både det i hanerne og i radiatorerne. Over hele landet har teknikere på områ- det længe fokuseret på, at temperaturen på returvandet fra vores boliger har stor betydning for, hvor godt vi udnytter ener-. Holder returvandet tilbage, hvis det er for varmt.

Det er nemt at holde øje med afkølingen. Som fjernvarmekunde hos TREFOR Varme, skal afkølingen af dit fjernvarmevand være mindst 25°C i gennemsnit over et driftsår. Det betyder, at forskellen i temperaturen på det van der ledes ind i dit fjernvarmeanlæg og det van der ledes ud igen, skal gennemsnitlig være 25°C . Der henvises til Høje Taastrup Fjernvarmes Bestemmelser for fjernvarmelevering afsnit 7. HTF opkræver afgift for manglende . Hvad er dårlig afkøling? Når din ejendom modtager fjernvarmevandet (fremløb), ligger temperaturen på ca.

C om vinteren og på ca. Denne temperatur varierer en smule fra år til år, afhængigt af hvor koldt, der er udenfor. Er der meget koldt, skruer vi op for . Ifølge vores leveringsbestemmelser skal din gennemsnitlige årsafkøling være mindst 30°C. Ved afkøling forstås forskellen mellem temperaturen på.

I sommerperioden, hvor der normalt kun bruges fjernvarme til brugsvandsproduktion, kan det i nogle tilfælde være vanskeligt at afkøle fjernvarmevandet 30°C. Hej vi har lige fået et brev fra fjernvarme selskabet omkring at vi ville få en straf hvis vores temperatur på returløbet ikke bliver lavere, hvordan. Hvis du skruer op stiger den selvf, og dit returvand falder p. Returvandstemperatur – Fjernvarme.

Manglende afkøling på fjernvarme. Hvorfor skal returvand til fjernvarme være koldt? Кеш Схожі Перекласти цю сторінку лист. Når man bruger fjernvarme , så skal returvandet helst være så koldt som muligt. For at opnå højest mulig effekt fra dampens ekspansion i turbinen skal kondenseringen ske ved lavest mulig temperatur.

Nogler fjernvarmeværker har straf afgift for dårlig årsafkøling under eksempelvis grader. Tjek afkølingen på varmeinstallationen: Aflæs fremløbstemperaturen dér, hvor varmen kommer ind og sammenhold den med temperaturen på returvandet. Om vinteren bør forskellen mellem fremløb og returløb ligge på – o C, om sommeren lidt mindre. Temperaturen om natten eller ved . I vinterperioden ( november-marts) bør det være muligt at opnå en afkøling på mindst grader. Det medfører et større energiforbrug, og det belaster både miljøet og økonomien.

Få det optimale ud af din fjernvarme med gode spareråd. Aflæsning dit varmeforbrug jævnligt. For at få en optimal udnyttelse af fjernvarmen , kræves der en effektiv afkøling af det returvand , som du sender tilbage til værket, efter at det har opvarmet bygningen.

Den gennemsnitlige årlige afkøling skal . Fjernvarmen , der løber igennem gennemstrømnings vandvarmere eller varmtvandsbeholderens varmespiral , og opvarmer brugsvandet får sværere og sværere ved at afgive varme. Også varmeveksleren til radiatorerne kalker til, især hvis man ofte fylder vand på anlægget. Hold øje med returvandets temperatur , så er det . Returtermostatventiler styres af returvandets temperatur , og er derfor ikke så kritiske m. Til gengæld lukker de ikke, når rumtemperaturen er nået , ligesom de heller ikke udnytter ”gratisvarmen”. De er derfor ikke længere tilladt, som eneste regulering i fjernvarmeanlæg.

Det betyder færre udgifter til produktionen af fjernvarmen og et mindre varmetab i fjernvarme – rørene. Jo større temperaturforskel-. Sørg for en lav temperatur på returvandet. Det gælder om at udnytte fjernvarmen bedst muligt, så fjernvarmevandets returtemperatur er så lav som muligt. Dine radiatorer skal være varme i toppen og kølige i bunden, ligesom returrøret ikke må føles varmt.

Mange steder får man en bonus, hvis returvandets temperatur er lav nok, og en merudgift, hvis temperaturen er for høj. Spørg dit fjernvarmeselskab, hvad der gælder for dig. Hvis returvandet er kølet godt af, betyder det, at du har udnyttet energien optimalt i dit hjem.

Din afkøling fungerer bedst hvis den ligger på mindst 30º C. Afkøling af fjernvarme.