Fjerne nedgravet olietank

Home / Fjerne nedgravet olietank

En lækkende nedgravet olietank kan komme til at koste en formue, hvis olie forurener grunden. Læs, hvordan du kan fjerne tanken. Du kan også vælge at fjerne tanken eller grave den op, efter den er tømt for olie.

Når arbejdet er udført skal du sørge for at indsende en afmelding af tanken. Før køb af et parcelhus, hvor der befinder sig en olietank, bør man være opmærksom på, om man som ny ejer af ejendommen kan blive mødt med et krav om sløjfning eller udskiftning af tanken ganske kort tid efter sit køb af ejendommen. Omkostningerne for at fjerne en nedgravet olietank på behørig vis. I tilstandsrapporten står der, at der er en nedgravet og afblændet olietank.

Er det noget man bør få gravet op, eller er det godt nok. Skal vi være bekymrede over afblændet olietank ? Olietank uden papire på afblænding? Boligkøb: Afblændet olietank.

Forurening efter gammel olietank ? Vi hjælper også med at fjerne forurening. Og efterlever man ikke denne forpligtelse, risikerer man at komme til at hænge på en forurening med uoverskuelige økonomiske konsekvenser til følge. Når man køber en villa med en olietank i jorden skal man derfor interessere sig nøje for om der er tale om en nedgravet olietank. Hvis den er oplyst som . Da vi nogle måneder senere fjerne nogle planter i et bed finder vi påfyldningsstud og udluftningsrør til den ene olietank.

På lang sigt er det optimalt at opgrave en olietank ved endt brug! Selvom det understreges at det ikke er et lovkrav (og aldrig har været det) er der flere rigtig gode grunde til at vælge en opgravning af en nedgravet olietank efter endt brug. BBR som den anden tank.

Rengøring og afblænding af olietank. Vi udfører rengøring og lukning af olietanke ( nedgravet eller overjordisk) og udarbejder en attest til din kommune, så der er dokumentation for, at arbejdet er udført efter forskrifterne, og at tanken er afblændet. Vi kan også fylde tanken op med grus eller helt grave den op, hvis der er tale . Mit spørgsmål er om man bør fjerne tanken helt, eller bare tømme og afblænde den.

Det kan være forskelligt fra kommune til kommune. Ved fjernelse af olietank, uanset om det er en overjordisk eller nedgravet olietank , skal du . Har du en gammel olietank liggende, så kan det være en god idé at tjekke den efter. Forsikringen kan nemlig være udløbet, så det kan blive blive en dyr omgang, mellem 20.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis. For nedgravede tanke kan dette kun ske skriftligt. Vi foretrækker, at du indsender skemaerne elektronisk.

Bemærk, at du kan vedhæfte indscannede eller affotograferede dokumenter, som f. En nedgravet villaolietank, som du tager varigt ud af brug – f. Du vil modtage en tankeftersynsrapport, når teknikeren har gennemgået forholdene. Din olietank kan blive for gammel. De nye miljøregler skal sikre, at jord og drikkevand ikke forurenes med fyringsolie.

Jo ældre en tank er, desto større risiko er der for et olieudslip. Derfor er der fastsat regler om sløjfningsterminer for. Når en olietank tages ud af brug eller har overskredet sløjfningsterminen skal den sløjfes. Anmeldelsen foretages ved at indsende en Erklæring om sløjfning af olietank.

Sløjfningen skal anmeldes til kommunen. Miljøstyrelsens pjece ” Tjek din olietank ”. Pjecen finder du på Aarhus. Kommunes hjemmeside: aarhus.

Derfor skal du følge en række regler, når du skal sløjfe din gamle olietank.