Tilbud gasfyr installation

You are here: Home - Без рубрики - Fjärrvärmepriser 2017


Fjärrvärmepriser 2017

Priserna redovisas per kommun och för småhus, mindre flerfamiljshus och större flerfamiljshus. Samtliga priser är exklusive moms. Tillval som gör din fjärrvärme ännu bekymmersfri och miljöanpassad. De senaste årens investeringar för att säkra en hållbar fjärrvärmeproduktion har gett resultat. Det biobränsleeldade kraftvärmeverket i Örtofta är vår största investering någonsin och förutom att det bidrar till att minska koldioxidutsläppen i hela regionen, har det också stabiliserat.

Våra fjärrvärmepriser är stabila och tål att jämföras med andra alternativ på värmemarknaden. Alla angivna priser är exklusive moms. Prislistan gäller för flerbostadshus och lokaler i Sundsvall.

Avläst mätarställning ligger till grund för fakturering. Fakturering sker varje månad. Du som inte har fjärravläsning, vänligen läs av mätaren mellan den 25:e och den sista i månaden om du vill ha en så exakt faktura som möjligt från oss. Många av våra kunder har fjärravläsning och debiteras efter verklig förbrukning månadsvis. Leveransgränsen går vid avstängningsventil innanför grundmur.

Vi följer all- männa avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme för enskilt bruk utfärdade av. Svenska fjärrvärmeföreningen och Konsumentverket. AB är medlem i Prisdialogen. En väl fungerande värmemarknad förutsätter. Priset på fjärrvärme tål att jämföras med andra alternativ, vi är konkurrenskraftiga och vår prissätt ning bygger på långsiktighet, enkelhet, säkerhet och hållbarhet.

Vår prissättning innebär inga kraftiga svängningar. I praktiken betyder det att fjärrvärme priset ett enskilt år kan avvika något uppåt eller nedåt jämfört . Alla priser är exklusive moms. Energipris Vinter ( dec-jan). Prisgrupp Effekt 0-kW.

Förklaringar och villkor. Med effekt (kW) menas dygnsmedeleffekt. Effektavgift består av . Besöksadress: Nygårdsvägen 9. Fjärrvärmeavgiften består av tre delar: Effekt, energi och flöde. Villor med egen värmeväxlare.

Kostnaden för fjärrvärmeleveransen är rörlig. När man ansluter till vårt fjärrvärmenät betalar man först en anslutningsavgift. Vad som ingår i den och mer om själva anslutningen kan du läsa här. Den fasta årliga avgiften täcker kostnader för mätare, avläsning, debitering och övrig administration i samband med mätvärdeshanteringen.

Det är hela 1procent dyrare i Munkedal . Med småhus menas en- och tvåfamiljshus.