Tilbud gasfyr installation

You are here: Home - Без рубрики - Find tankattest


Find tankattest

Din olietank har begrænset holdbarhe og en læk kan forurene både jord og grundvand. På DBA finder du altid et godt tilbud på både nye og brugte varer til salg. Er der fulgt en tankattest med tanken, kan det ligeledes ses der. Alderen kan i nogle tilfælde også fastlægges på anden vis af olifeyrsteknikeren.

Nedgravede olietanke af stål. Begge oplysninger kan du finde enten i den tankattest som fulgte med tanken da du købte den, eller ved at læse det på det skilt der sidder på selve tanken. I nogle tilfælde vil firmaet som har lavet tanken også kunne hjælpe dig med at fremskaffe en tankattest på din tank.

Find tankattesten hos os: Du kan finde tankattester i . Vi er beliggende i Thyholm, men vi servicerer kunder i hele landet. Find skemaet på kommunens hjemmeside, eller kontakt afdelingen for teknik og miljø. Få desuden en attest fra firmaet, så du kan dokumentere, at tanken er tømt i henhold til reglerne.

Vær også opmærksom på, at mange kommuner forlanger, at olietanke, der ikke er i brug, fjernes helt fra din grund af en . Du kan også udskrive de attester og afmeldinger som kommunen har modtaget. Vi anbefaler, at du både laver en søgning på adressen og en søgning på matrikelnummeret. Der er rigtig mange olietanke . Find ud af, hvornår din olietank skal sløjfes via link her på siden. Hvis uheldet er ude og olien løber ud i jorden, vil du almindeligvis være dækket af en forsikring,.

Når tanken er leveret skal tankattest fremsendes til Natur og Miljø. Du skal indsende en tegning, som viser, hvor du vil placere tanken på din ejendom. Du skal sende os en tankattest senest når du sætter tanken op.

Kun sagkyndig, som har tegnet en erhvervs- og produktansvarsforsikring må tilslutte olietanke og olieledninger. Find eller opdater oplysninger om din olietank. Weblager indeholder dokumenter om tanke i Odense Kommune. Tanke på Weblager og BBR. Det kan være tankattester, anmelde- og sløjfningsskemaer, samt oversigtskort med . Som tankejer er det dit ansvar at sikre, at din olietank er lovlig.

Her kan du læse mere omkring bl. Hvis din olietank er ulovlig, dækker forsikringen ikke. Det er derfor vigtigt, at være opmærksom på om din olietank opfylder reglerne. Ved du ikke, hvilken tank du har, så indhent straks en tankattest hos kommunen.

Af tankattesten fremgår både type og alder på . En ny olietank skal være typegodkendt efter nærmere beskrevne regler,være fulgt af en tankattest , hvoraf kopi sendes til kommunen, og være udstyret med to godkendelsesskilte. Det ene skilt skal sidde på tanken direkte på eller ved påfyldningsstudsen, og det andet skilt skal sættes fast på anlægget på et . Etablerer eller sløjfer du en olietank, skal du skriftligt anmelde hhv. Det kan blive dyrt, hvis tanken lækker og forurener omgivelserne. Se hvilke krav der gælder og find information om olietanke og oliefyr på denne side. Kommunens oplysninger om olietanke på din grund fremgår af BBR.

Som grundejer er du forpligtet til at sørge for, at oplysningerne om olietanken på din ejendom er korrekte. Kommunen kan afvise at tanken bliver installeret, hvis der er risiko for forurening af grundvan jor undergrund eller anlæg, hvorfra der udvindes drikkevand. Når du køber en olietank, skal du sikre dig, at leverandøren udleverer en tankattest.

Attesten er en garanti for, at din olietank er typegodkendt til at opbevare olie.