Europas energiforbrug

Home / Europas energiforbrug

Der er dog tale om installeret kapacitet, . Verdens energiforbrug er den samlede mængde energi, som menneskeheden forbruger. Ikke alle verdens økonomier . Men i forhold til det samlede forbrug i verden, udgør Mellemøsten under. Europas nuværende energiforbrug er uholdbart i længden.

Hvis EU skal nå sine målsætninger, skal der fundamentale forandringer til. Spørgsmålet er, om det overhovedet kan lade sig gøre. Det blæser ikke hele tiden, ligesom solen ikke altid skinner på solceller.

Derfor er produktionen lavere end kapaciteten. Nyheden viser, at nu er . Forsker stiller spørgsmålstegn ve om det overhovedet kan lade sig gøre. Man bør skelne mellem de forskellige energiformer, der har meget forskellig kvalitet – mange foretrækker betegnelsen exergi, der er et udtryk for, hvor stor del af energien, der kan anvendes til mekanisk arbejde.

Europas energiforbrug skal ændres radikalt, hvis der skal være en reel chance for, at EU skal nå sine målsætninger for miljøet. El-energi har en meget høj kvalitet. En elmotor udnytter typisk omkring af energien til mekanisk arbejde. Europa er godt på vej til sige farvel til CO2-svinende energikilder. Det viser en ny rapport fra Eurostat, der fastslår, at Europa nu får 1procent af sit energiforbrug dækket af vedvarende energikilder.

Dermed fylder den vedvarende energi i Europa nu næsten lige så meget som naturgassen, der udgør 13 . I dag kommer bare 1procent af energiforbruget i EU fra vedvarende energi, viser ny opgørelse fra Dansk Energi. Europa -Kommissionen har særligt fokus på energieffektivisering af bygninger. Bygninger står for mere end af Europas samlede energiforbrug til opvarmning og nedkøling, og kun af de energitunge bygninger renoveres årligt. Tre af fire europæeres hjem opvarmes af fossile brændstoffer svarende . Med denne vision bekræfter elsektoren sit engagement i at lede omstillingen mod en bæredygtig europæisk energifremti samtidig med at vi leverer værdi til forbrugere og samfundet som helhed. EU bør derfor satse mere på vedvarende energi i en bred kombination af energikilder og samtidig sænke sit energiforbrug markant.

Danmark kan blive en af vinderne i den energimæssige omstilling, hvis. Europæisk lovgivning kører på for øget isolering ved hjælp af en harmonisering af byggestandarder (de mest ambitiøse niveauer). Her finder du energistatistik- ken i en langt mere detaljeret udgave end den her publicere- de. Den samlede energistati- stik med tabeller og tidsserier om energiforbrug , emissioner og beregningsforudsætninger for perioden .

Med da- gens energipriser importerer medlemslandene for 3milliarder euro eller 7euro per EU- borger om året. Hvis ikke EU griber til handling, vil den import stige betydeligt, og det øger EUs afhængighed af lande, som ikke ligefrem er kendt for udbredt demokrati og stabilitet. Desuden skal vil gøre os uafhængige af gas transporteret gennem Ukraine, da det ikke vil være rationelt for Rusland at afskære sine største markeder i . Opvarmning og køling udgør i dag halvdelen af EUs energi- forbrug, hvoraf procent er baseret på fossile brændstoffer.

AEBIOM vurderer, at Europa har de.