Tilbud gasfyr installation

You are here: Home - Без рубрики - Efterskoleophold pris


Efterskoleophold pris

Egenbetaling er det beløb, som dine forældre eller de voksne, du bor hos, skal betale, når diverse former for støtte er trukket fra. Har du andre spørgsmål? Efterskoleforeningens sekretariat hjælpe dig videre.

Beregningerne er lavet den 17. Der findes 2godkendte almene efterskoler i Danmark. En række skoler oplyser ikke deres priser på foreningens . Det afhænger af familiens indkomst to år tilbage og antallet af hjemmeboende børn. Her kan du beregne, hvad du selv skal betale – din egenbetaling – for et efterskoleophold , efter elevstøtte fra staten og søskendetilskud er trukket fra. Er der forskel i prisen på de forskellige efterskoler ? De største forskelle i prisen på et efterskoleophold ligger i skolernes depositum og er ligeledes afhængigt af, om der er forbundet mérudgifter med rejser og visse fag.

Ugepriserne på de forskellige efterskole er stortset ens. Dette beløb dækker: fuldt ophol undervisning og begge lejrskoler. Dertil kommer en egenbetaling på 3. Betalingsfrist herfor er 1. Hvad koster et efterskoleophold ? Prisen afhænger af forældrenes indkomst og derme hvor stort et statstilskud I kan få. Fortryder du og melder fra før opholdets start, refunderes beløbet ikke, men betragtes som et administrationsgebyr. Et år på efterskole kan koste forældrene op mod 100.

Af Klaus Schjerning Andersen. Hertil kommer et indmeldelsesgebyr på 2. Alle udgifter til opholdet, rejse m. Et skoleår består af undervisningsuger. Ordblindeefterskole med 8. Vi glæder os til at se dig. Prisen for et efterskoleophold på ISI beror på både egenbetaling og den statslige elevstøtte. Ved endelig optagelse på ISI Idrætsefterskole i Ikast opkræver skolen et tilmeldingsgebyr på 4. Gebyret er indregnet i den samlede pris for dit ophold og betales ikke tilbage efter endt ophold.

Her kan du se info om efterskole pris og optagelse som elev på efterskole. Udfylde tilmeldingen og aftal et besøg, så er du godt i gang. Afbryder eleven skoleopholdet, før udløbet af de fire uger, betales ugeprisen fratrukket elevstøtten til de hele uger, eleven har været på skolen. For de resterende uger afregnes ugeprisen uden . Skolen tager forbehold for evt.

Staten støtter efterskoleopholdet med mellem ca. Der må forventes udgifter i forbindelse med beklædning og udstyr. Beløbet kan variere blandt linjerne. Elevstøtte: Vores foreløbige resultater peger på, at andelen af elever på det højeste indkomsttrin over 860. Vi vil gerne medvirke til, at alle familier bør have økonomisk mulighed for at få et barn på efterskole.

Derfor mener vi, at vores tilbud om et efterskoleophold er fuld af kvalificeret undervisning og oplevelser for livet til en overkommelig pris – All Inclusive. Det er en stor beslutning, når en familie skal vælge efterskole. Vi har valgt, at vise jer den fulde pris , uden at der er en masse ekstra udgifter. Spørg ind til “ egenbetaling”, før I vælger efterskole.

Der er nemlig stor forskel på hvordan efterskoler viser prisen. På SGE er alt inkluderet i den faste ugepris inkl.