Dårlig indeklima

Home / Dårlig indeklima

Dårligt indeklima opleves individuelt. Kroppen er følsom overfor et dårligt indeklima , og det kan vise sig på mange forskellige måder, og ofte også individuelt. Forskellige mennesker reagerer nemlig ofte forskelligt på de samme påvirkninger. De mest almindelige er støv, forskellige gasser fra byggematerialer eller møbler, parfume, udstødning fra trafikken eller os fra madlavning. Lugter der ufriskt hjemme hos dig?

Det er et tegn på, at luften ikke bliver udskiftet godt nok, og det betyder, at skadelige stoffer ophobes i luften. Er lugten mug-agtig, kan det være tegn på skimmelsvamp. Du eller din familie bliver tit ramt af allergi eller sygdom i luftveje og slimhinder. Læs her, hvordan indeklimaet påvirker din sundhe og hvad du kan gøre for at få et bedre indeklima.

Infektionssygdomme, dårligt hjerte, kræft og astma. Listen over sygdomme, der kan skyldes et dårligt indeklima , er lang, og mange danskere er ikke klar over, at et godt klima i boligen er afgørende for helbredet. Derfor åbner Forbrugerrådets bla Tænk i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut og.

Omkring halvdelen af voksne danskere opholder sig mindst timer i døgnet i boligen og ca. Indeklimaet kan derfor være en vigtig kilde til miljøpåvirkninger i dagligdagen. Bygningsrelaterede symptomer pga. En ny undersøgelse fra Dansk Center for Undervisningsmiljø viser, at procent af danske skoleelever oplever et dårligt indeklima i skolen.

Tendensen bekræftes af målinger, og i kombination med skolereformens længere skoledag, kan det resultere i mindre dygtige elever. Et dårligt indeklima kan også føre til sygefravær og påvirke jeres produktivitet på arbejdspladsen. Så selvom det koster at investere i et godt indeklima , kan det i det lange løb godt betale sig.

Tit er det enkelt at forbedre. Her kan du læse de bedste råd til at få et godt indeklima i dit hjem. For at få et sundt indeklima , er det først og fremmest vigtigt at lufte ud.

Her får du en liste med professorens bedste rå som blandt andet lyder på, at det er en rigtig dårlig ide at holde døren til soveværelset lukket om natten. Indeklima -forholdene har betydning for vores velvære, og bør være en . Med støtte fra Realdania har Danmarks Tekniske Universitet (DTU) undersøgt indeklimaet på skoler fordelt over hele landet. De vigtigste holdepunkter er symptomer, der opstår inden for minutter til timer efter, at man har opholdt sig i et bestemt indeklima , og at disse symptomer forsvinder. Overanstrengte øjne, træthed og hovedpine tilskrives ofte dårlig kvalitet af indeluften, men kan også opstå som følge af ugunstig belysning. Børneværelset har det værst.

Fugt, støv og mados er gode vækstbetingelser for skimmelsvamp. Se videoen og få gode råd til indeklima. Eller tager I bad mere end gange om ugen hjemme hos dig? Alt sammen påvirker indeklimaet og dit helbred.

Fugt, støj, dagslys og adfærd er blandt andet afgørende for kvaliteten af indeklimaet, og på mitindeklima. Alt dette giver fugt, kondens og mug i hjemmet, som giver et dårligt indeklima og en dårlig lugt. Det værste er dog, at det kan være sundhedsskadeligt, bl. Husstøvmider lever nemlig af vand eller fugt, som de optager direkte gennem huden. De er derfor afhængige af fugt . Der er flere kilder til et dårligt indeklima i hjemmet.

Læs mere om indeklima i ”Viden om. En af kilderne til dårlig indeluft kan være afdampning af kemikalier fra en række forbrugerpro- dukter. I ”Viden om forbrugerprodukter . Børn undervises i mange timer i klasselokaler, der har negativ effekt på deres sundhed og indlæringsevner. Tung luft og dårlig udluftning.

Ifølge en ny rapport, som Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Danish Science Factory står bag, overskrider procent af skoleklasserne den anbefalede maksimumsværdi for CO2-koncentrationen i . Vi er en forening, der støtter projekter, der skal øge livskvaliteten ved at bevare og udvikle det liv, der leves i og mellem husene i hele Danmark.