Dårlig afkøling fjernvarme

Home / Dårlig afkøling fjernvarme

En afkøling på under 20˚C er ikke tilfreds- stillende. Det er et udtryk for, at det varme vand simpelthen suser gennem radiatorerne uden at afgive tilstrækkelig varme til rummet. En dårlig afkøling betyder, at varmevær- ket enten skal sende mere fjernvarme – vand i cirkulation eller også hæve . For højt indstillede varmtvandstemperaturer. Afhjælpning: Stil temperaturregulatoren ned.

Justér temperaturen i varmtvandsbeholderen til – C. Skjult omløb i installationen om sommeren. Udnyt fjErnvarmEn returvand skal være så koldt som muligt. Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme.

Sådan får dU dEn bedste afkøling. Principdiagram for et-strenget radiatoranlæg. Vi har gjort det nemt for installatøren at sikre en korrekt afkøling ved brugsvandsopvarmning i fjernvarmeanlæg. METRO THERM har i længere tid benyttet en reguleringsventil, som gør det nemt for installatøren at sikre slutbrugeren en nærmest perfekt afkøling . I dag betaler mange, uden de rigtig er klar over det, faktisk mere end nødvendigt for deres opvarmning med fjernvarme pga. Afkøling beregnes som gennemsnittet, over et helt år, i forbindelse med årsafregningen.

For at få en optimal udnyttelse af fjernvarmen , kræves der en effektiv afkøling af . Hej alle I kloge hoveder. Jeg er flytte i hus her tilbage i august, som er opvarmet via fjernvarme. Mit problem er, at jeg synes jeg magler afkøling på.

Forskellen mellem fjernvarme – vandets fremløbs- og retur- løbstemperatur kaldes afkølingen. Jo koldere fjernvarme – vandet er, når det sendes retur. Det er vigtigt, at fjernvarmevandet afkøles bedst muligt.

For dårlig afkøling bevirker, at der skal pumpes større mængder vand rundt i ledningsnettet. Det betyder, at energiforbrug er større og dermed ikke økonomisk for dig. Derfor er det vigtig at have en god afkøling af fjernvarmen. For hver grad bedre afkølingen er, er der en . For miljøets og økonomiens skyld.

Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling. Tjek selv på årsopgørelsen, hvordan din afkøling er. Aflæsningsspecifikation. Jo bedre man afkøler fjernvarmevandet, jo mere varme får man ud af det, derfor bør forbrugeren tilstræbe størst mulig afkøling.

Afkøles fjernvarmevandet ikke godt nok betyder det at man betaler mere end nødvendigt for fjernvarmen og at fjernvarmeværket er nødt til at producere mere. Jo bedre dit fjernvarmevand er afkølet, inden det sendes tilbage til varmeværket, jo mindre vand skal der varmes op og sendes i cirkulation. Dårlig afkøling kan bl. Vi stiller derfor som krav at afkølingen skal din afkøling skal være mindst °C.

Hvis årsafkølingen er rigtig dårlig – f. C – sker gennemstrømningen af det varme vand i anlægget alt for hurtigt. Populært sagt så suser vandet igennem dit varmeanlæg, og energien i fjernvarmevandet udnyttes ikke optimalt. Gode råd til forbedring af afkøling. Ved at følge en række gode råd kan du forbedre afkølingen i dit varmeanlæg.

Dog kan en dårlig afkøling af og til skyldes, at varmeanlægget trænger til at blive gennemgået og justeret, hvilket skal udføres af en VVS-installatør. Gunnar Hansen skriver: Vores hus har fjernvarme (gulvvarme overalt). Vi afregner i kWh, men får en straf i kr. I teknikrummet kan vi via en termostat regulere anlæggets temperatur.

I alle rum sidder der trådløse termostater, som kan indstilles til den ønskede . Hvis du bruger det varme vand i hanen og i radiatoren med omtanke, kan du få en god afkøling. Og resultatet kan du se på din varmeregning! Det er tegn på, at varmen suser lige igennem dit hus uden at afgive tilstrækkelig varme. Afkøling af fjernvarmevand er et udtryk for hvor meget af varmen i fjernvarmevandet den enkelte forbruger udnytter. Grunden til at varmeværket presser på for at få forbedret afkølingen hos forbrugerne er, at dårlig afkøling koster penge.

Penge som istedet kunne . Jo højere fremløbstemperaturen er, desto lettere er det at opnå en god afkøling.